10 zagrożeń dla zdrowia według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

10 zagrożeń dla zdrowia według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

19 stycznia, 2019 0 przez Łukasz Durajski

Światowa Organizacja zdrowia opublikowała dziesięć zagrożeń dla globalnego zdrowia publicznego na rok 2019. Jest to lista czynników, które w tym momencie są największym problemem zdrowotnym na świecie. Lista została stworzona na potrzeby opracowania planu działania WHO na najbliższe 5 lat.

 

 

1. Zanieczyszczenie powietrza i zmiany klimatyczne

Statystyki są nieubłagalne, 9 na 10 osób oddycha zanieczyszczonym powietrzem na świecie. Mikroskopijne zanieczyszczenia w powietrzu przenikają do układu oddechowego i krążenia, uszkadzając płuca, serce i mózg. Szacuje się, że prowadzi to do śmierci 7 milionów ludzi co roku z powodu chorób takich jak rak, udar, choroba serca i płuc. Około 90% tych zgonów ma miejsce w krajach o niskim i średnim dochodzie, o wysokich poziomach emisji z przemysłu, transportu i rolnictwa.

 

2. Choroby niezakaźne

WHO zalicza do nich m.in. cukrzycę, nowotwory czy choroby serca. Powodują one rocznie śmierć około 41 milionów ludzi. Wzrost zachorowań związany jest z pięcioma głównymi czynnikami ryzyka:

  • używaniem tytoniu,
  • brakiem aktywności fizycznej,
  • szkodliwym spożywaniem alkoholu,
  • niezdrową dietą,
  • zanieczyszczeniem powietrza.

 

3. Pandemia grypy

Obawy WHO dotyczą również grypy. Prognozuje się, że świat ponownie będzie musiał zmierzyć się z pandemią grypy, nie wiadomo tylko kiedy i jak groźna okaże się w skutkach.

 

4. Niestabilne rejony świata

WHO oszacowała, że prawie 1/4 populacji ludzi na ziemi, czyli ponad 1,6 miliarda ludzi żyje w miejscach niestabilnych, zagrożonych wojną, suszą, głodem.

 

5. Antybiotykooporność

Niestety brak kontroli nad zażywaniem antybiotyków spowodował, że coraz częściej pojawiają się bakterie oporne na antybiotyki.  Coraz częściej na świecie pojawiają się bakterie, na które żadne dostępne antybiotyki nie działają. Era antybiotyków powoli się kończy.

Takim przykładem jest chociażby gruźlica. Co roku choruje około 10 milionów ludzi na świecie, z czego około 1,6 miliona umiera z powodu gruźlicy. W 2017 roku odnotowano  około 600 000 przypadków oporności pałeczki gruźlicy na antybiotyk ryfampycynę.

 

6. Ebola

Zagrożenie epidemiczne groźnymi patogenami na świecie jest duże.

 

7. Słaba podstawowa opieka medyczna

Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, że dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej jest bardzo ważnym prawem każdego człowieka. Niestety na świecie nadal jest wiele miejsc, gdzie ten dostęp jest ograniczony lub nie ma go w ogóle.

 

8. Odmowa szczepień

WHO podkreśla, że szczepienia to najefektywniejsza forma zapobiegania chorobą na świecie. Szacunki WHO podają, że szczepienia zapobiegają 2-03 milionom zgonów rocznie. A wzrost liczby zaszczepionych pacjentów spowodowałby spadek liczby zgonów o kolejne 1,5 miliona.

Rosnąca liczba odmów szczepień jak podaje WHO jest związana przede wszystkim z:

  • niedoinformowaniem,
  • brakiem zaufania do firm farmaceutycznych,
  • utrudnionym dostępem do szczepień (w niektórych rejonach świata).

W 2019 roku WHO chce wzmocnić działania na rzecz eliminacji raka szyjki macicy poprzez rozpowszechnienie szczepień przeciwko HPV.  Założenia na ten rok są bardzo optymistyczne, gdyż WHO chce podjąć się zadania wyeliminowania polio z Afganistanu i Pakistanu.

 

9. Denga

WHO szacuje, że około 40% populacji świata jest zagrożone dengą. Jest to groźna, śmiertelna choroba przenoszona przez komary. Rocznie odnotowuje się 390 milionów przypadków.

 

 

10. HIV

Mimo wielkiego sukcesu w walce z HIV nadal blisko milin osób umiera z powodu AIDS co roku. Szacuje się że 70 milionów jest zarażonych.

 

 

Źródło: https://www.who.int/emergencies/ten-threats-to-global-health-in-2019