Autyzm dziecięcy

Autyzm dziecięcy

27 grudnia, 2019 0 przez Łukasz Durajski

Wiem, że istnieje wiele mitów o tym skąd się bierze autyzm, jest wiele niedomówień czym tak naprawdę jest autyzm. Dlatego postanowiłem się zmierzyć z tym tematem i trochę go Wam przybliżyć.

 

Autyzm dziecięcy należy do spektrum zaburzeń autystycznych. Zgodnie z międzynarodową klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 należy on do całościowych zaburzeń rozwoju, czyli zaburzeń rozpoczynających się we wczesnym etapie rozwoju dziecka i związanych z zaburzeniami komunikacji, interakcji społecznych, zachowań czy zainteresowań.

Jakie są przyczyny autyzmu?

Przyczyny nie są do końca jasne. Jedno jest pewne autyzm ma etiologię wieloczynnikową. Brane są pod uwagę czynniki:

 • genetyczne,
 • rozwojowe,
 • infekcyjne,
 • przebieg ciąży i porodu.

 

Czynniki genetyczne

Szacuje się, że w około 15% spektrum autyzmu związane jest z mutacją. Do typowych zalicza się:

 • zespół łamliwego chromosomu X,
 • stwardnienie guzowate,
 • mutacje genu ADA2 (metabolizm zasad purynowych),
 • mutacje w chromosomie 2. i 7..

Zdarzają się również przypadki stwierdzenie autyzmu u pacjentów z zespołem Downa, Turnera czy ze stwardnieniem rozsianym.

 

Mózg

Zmiany w strukturze mózgu również mogą być powiązane z autyzmem. Wymienia się tutaj m.in.:

 • wzrost poziomu serotoniny w płytkach krwi,
 • zaburzenia w układzie GABA-ergicznym, który hamuje pracę centralnego systemu nerwowego,
 • wzrost objętości mózgu (makrocephalia).

Ciąża i poród

Istnieją czynniki w przebiegu ciąży, które mogą wywoływać autyzm. Zalicza się do nich:

 • krwawienia podczas ciąży,
 • cukrzyca ciężarnych,
 • niedotlenienie płodu,
 • opóźniony rozwój płodu,
 • niska masa urodzeniowa,
 • niska ocena w skali Apgar,
 • konflikt serologiczny.

 

MITY

1) Autyzm a szczepionka MMR

Wszystkie badania naukowe na świecie obalają ten mit. Dokonano wielu analiz szczegółowych i żadna nie potwierdza tej błędnej hipotezy.

Błędne skojarzenie faktu związane jest z tym, że w okresie, gdy dziecko zaczyna mieć objawy i jesteśmy w stanie je diagnozować wówczas podajemy szczepionkę. Wielokrotnie w badaniach naukowych obalono tą hipotezę i nie ma co się na niej opierać.

 

Jak się leczy autyzm?

Bardzo ważne są terapie behawioralne, rehabilitacyjne i edukacyjne. Zarówno stosowanie leków, jak i dieta nie są dobrymi pomysłami radzenie sobie z autyzmem. Na pewno wyeliminowanie z diety mleka krowiego,glutenu czy innych witamin nie pomoże.

 

 

Bibliografia:
 1. Pużyński S. i wsp., Psychiatria. Tom II: Psychiatria kliniczna., Elvesier, Wrocław 2010
 2. Bilikiewicz A., Psychiatria podręcznik dla studentów medycyny, Warszawa, PZWL, 2007
 3. Namysłowska I., Psychiatria dzieci i młodzieży, PZWL, Warszawa 2012
Fot: PixaBay.com