Czy dziecko z alergią na białko jaja kurzego może być szczepione przeciwko odrze, śwince, różyczce i grypie?

Czy dziecko z alergią na białko jaja kurzego może być szczepione przeciwko odrze, śwince, różyczce i grypie?

26 maja, 2019 64 przez Łukasz Durajski

Temat w formie pytania, bo wiem, że takie pytanie pojawia się coraz częściej na forach i w gabinetach. Postanowiłem zebrać aktualne informacje na ten temat.

W Polsce szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce (MMR), a także szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu są produkowane na fibroblastach zarodków kurzych.

Szczepionki przeciwko grypie i żółtej gorączce natomiast są hodowane na zarodkach kurzych zagnieżdżonych w jajach.

Szczepionki produkowane na fibroblastach mogą spokojnie być podawane u pacjentów z alergia na białko jaja kurzego, natomiast szczepionki produkowane na zarodkach kurzych mogą zawierać białko owoalbuminę – ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej jest większe.

Zalecenia brytyjskie:

 • szczepionka przeciwko grypie o zawartości owoalbuminy <0,12 µg/ml jest bezpieczna dla pacjentów z alergią na białko jaja kurzego.

Zalecenia amerykańskiego Komitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych (ACIP):

 • <1,4 µg/ml owoalbuminy, tzn. <0,7 µg w dawce jest dopuszczalne i bezpieczne dla pacjentów z alergią na białko jaja kurzego.

Zawartość owoalbuminy w szczepionkach:

 • VaxiGrip Tetra: ≤0,05 µg,
 • Influvac/Influvac Tetra: < 0,1 µg.

Brytyjskie Towarzystwo Alergologii i Immunologii Klinicznej oraz Amerykańska Akademii Pediatrii od 2009r. rekomendują podawanie szczepionki MMR u wszystkich dzieci niezależnie od nasilenia reakcji alergicznej na białko jaja kurzego.

Reakcje alergiczne, które mogą wystąpić po podaniu MMR związane są z alergią na żelatynę lub neomycynę, a nie na białko jaja kurzego.

Algorytmy szczepienia dzieci z alergią na białko jaja kurzego

Klinika Immunologii, Poradnia Immunologii oraz Poradnia Szczepień Osób z Grup Ryzyka, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie  (Pediatria po dyplomie, 2)

 1. Dziecko z silną reakcją na alergeny białka jaja kurzego przed szczepieniem i w dniu szczepienia nie wymaga konsultacji alergologa ani immunologa.
 2. Dziecko z silną reakcją na alergeny białka jaja kurzego może być szczepione w pediatrycznym gabinecie szczepień (POZ).
 3. U dziecka z silną reakcją na alergeny białka jaja kurzego nie ma potrzeby wykonywać testów alergicznych skórnych ani z krwi.
 4. Szczepienie MMR można wykonać u dzieci z ciężkimi objawami alergicznymi po zjedzeniu jaja kurzego.
 5. Jeżeli u pacjenta po spożyciu jajka nie występuje reakcja alergiczna szczepienie w POZ odbywa się zgodnie z ustalonymi powszechnie zasadami.
 6. Jeżeli po spożyciu jajka u pacjenta wystąpiła tylko pokrzywka nie ma przeciwwskazań do podania szczepionki przeciwko grypie w gabinecie POZ, wymagana jest obserwacja pacjenta przez 30 minut od podania szczepionki.
 7. Jeżeli po spożyciu jajka u pacjenta wystąpiły takie objawy jak: spadek ciśnienia tętniczego, niewydolność oddechowa, świszczący oddech, nudności i/lub wymioty, pacjent wymagał podania adrenaliny i/lub udzielenia pierwszej pomocy, wówczas wymagana jest konsultacja w Poradni Alergologicznej i/lub Immunologicznej, gdzie pacjent pod opieką specjalisty może być szczepiony.

Bibliografia

 1. Zawadzka-Krajewska A.: Szczepienie przeciwko MMR i grypie u dzieci uczulonych na jajko. Alergia, 2016, 2: 11-13
 2. Bernat-Sitarz K., Bernatowska E., Czy dziecko z alergią na białko jaja kurzego może być szczepione przeciwko odrze, śwince i różyczce oraz grypie?, Pediatr Dypl. 2012;16(3):61-65
 3. Czajka H., Pytania do eksperta. Szczepienie dzieci z potwierdzoną alergią na białko jaja kurzego, https://www.mp.pl/artykuly/71456,pytania-do-eksperta-szczepienie-dzieci-z-potwierdzona-alergia-na-bialko-jaja-kurzego.html
 4. szczepienia.pzh.gov.pl