Grypa w dobie COVID-19

Grypa w dobie COVID-19

25 lipca, 2020 0 przez Łukasz Durajski

Podobieństwa i różnice

PodobieństwaRóżnice
ObjawyZarówno COVID-19, jak i grypa mogą mieć różne nasilenie objawów, przebieg od bezobjawowego do ciężkich objawów.
Typowe objawy COVID-19 i grypy to:
– gorączka lub uczucie gorączki / dreszcze
– kaszel
– zadyszka lub trudności w oddychaniu
– zmęczenie (znużenie)
– ból gardła
– katar lub zatkany nos
– bóle mięśni lub bóle ciała
– ból głowy
– wymioty i biegunka, chociaż jest to częstsze u dzieci niż u dorosłych
Zmianę lub utrata smaku lub zapachu.
Tempo pojawienia się objawówZarówno w przypadku COVID-19, jak i grypy od momentu zarażenia osoby do momentu wystąpienia objawów choroby może upłynąć 1 lub więcej dni.Jeśli dana osoba ma COVID-19, pojawienie się objawów może potrwać dłużej niż w przypadku grypy.
COVID-19:
– zwykle u osoby pojawiają się objawy 5 dni po zakażeniu, ale objawy mogą pojawić się już 2 dni po zakażeniu lub dopiero 14 dni po zakażeniu, a zakres czasu może być różny.
Grypa:
– zazwyczaj osoba rozwija objawy w dowolnym miejscu od 1 do 4 dni po zakażeniu.
Jak długo roznosimy wirusa?Zarówno w przypadku COVID-19, jak i grypy możliwe jest rozprzestrzenianie wirusa przez co najmniej 1 dzień przed wystąpieniem jakichkolwiek objawów.Jeśli dana osoba ma COVID-19, może być zaraźliwa przez dłuższy czas niż w przypadku grypy.
COVID-19:
– to, jak długo ktoś może rozprzestrzeniać wirusa, jest nadal przedmiotem weryfikacji. Istnieje możliwość, że ludzie rozprzestrzeniają wirusa przez około 2 dni, zanim pojawią się oznaki lub objawy i pozostaną zaraźliwe przez co najmniej 10 dni od pojawienia się pierwszych objawów.
– jeśli ktoś nie ma objawów lub objawy ustąpią, zakażenie może utrzymywać się przez co najmniej 10 dni po pozytywnym wyniku testu na COVID-19.
Grypa:
-większość ludzi jest zaraźliwa przez około 1 dzień, zanim pojawią się objawy. Wydaje się, że starsze dzieci i dorośli z grypą są najbardziej zaraźliwi w ciągu pierwszych 3-4 dni choroby, ale wiele z nich pozostaje zaraźliwych przez około 7 dni. Niemowlęta i osoby z osłabionym układem odpornościowym mogą być zaraźliwe jeszcze dłużej.
Sposób rozprzestrzeniania sięZarówno COVID-19, jak i grypa mogą przenosić się z osoby na osobę, między osobami, które są ze sobą w bliskim kontakcie (do 2 metrów).
Obie są przenoszone głównie przez kropelki powstające, gdy osoby chore (COVID-19 lub grypa) kaszlą, kichają lub rozmawiają.
Krople te mogą dostać się do ust lub nosa osób znajdujących się w pobliżu lub mogą zostać wdychane do płuc.
Może się zdarzyć, że dana osoba zostanie zarażona przez fizyczny kontakt z człowiekiem (np. uścisk dłoni) lub przez dotknięcie powierzchni lub przedmiotu, na którym znajduje się wirus, a następnie dotknięcie własnych ust, nosa lub oczu.
Zarówno wirus grypy, jak i SARS-CoV-2 mogą być przenoszone na inne osoby przez ludzi, zanim zaczną wykazywać objawy, z bardzo łagodnymi objawami lub u których nigdy nie wystąpiły objawy (bezobjawowe).
Chociaż uważa się, że wirusy COVID-19 i grypy rozprzestrzeniają się w podobny sposób, COVID-19 jest bardziej zaraźliwy w niektórych populacjach i grupach wiekowych niż grypa. Zaobserwowano również, że COVID-19 ma więcej zdarzeń “super-rozprzestrzeniających się” niż grypa. Oznacza to, że wirus powodujący COVID-19 może szybko i łatwo rozprzestrzenić się na wiele osób i spowodować ciągłe rozprzestrzenianie się wśród ludzi w miarę upływu czasu.
Osoby z wysokim ryzykiem ciężkiego przebiegu chorobyZarówno COVID-19, jak i choroba grypy mogą powodować poważne choroby i komplikacje. Najbardziej zagrożone są:
– seniorzy
– osoby z określonymi schorzeniami
– kobiety w ciąży
COVID-19:
– dzieci w wieku szkolnym zakażone COVID-19 są bardziej narażone na wystąpienie wieloukładowego zespołu zapalnego u dzieci (PIMSTS), rzadkiego, ale ciężkiego powikłania COVID-19.
Grypa:
– małe dzieci [Ryzyko powikłań dla zdrowych dzieci jest wyższe w przypadku grypy w porównaniu z COVID-19. Jednak niemowlęta i dzieci z chorobami podstawowymi są narażone na zwiększone ryzyko zarówno grypy, jak i COVID-19.]
PowikłaniaZarówno COVID-19, jak i grypa mogą powodować komplikacje, w tym:
– zapalenie płuc
– niewydolność oddechowa
– zespół ostrej niewydolności oddechowej (tj. płyn w płucach)
– sepsa (posocznica)
– uszkodzenia serca (np. zawały serca i udar)
– niewydolność wielonarządowa (niewydolność oddechowa, niewydolność nerek, wstrząs)
– pogorszenie przewlekłych schorzeń (obejmujących płuca, serce, układ nerwowy lub cukrzycę)
– zapalenie serca, mózgu lub tkanki mięśniowej
– wtórne infekcje bakteryjne (tj. infekcje, które występują u osób już zakażonych grypą lub COVID-19)
Dodatkowe komplikacje związane z COVID-19 mogą obejmować:
– zakrzepy krwi w żyłach i tętnicach płuc, serca, nóg lub mózgu
pediatryczny wieloukładowy zespół zapalny tymczasowo związany z zakażeniem SARS-CoV 2 (PIMS-TS)
LeczenieOsoby z wysokim ryzykiem powikłań lub hospitalizowane z powodu COVID-19 lub grypy powinny otrzymać wspomagającą opiekę medyczną, aby złagodzić objawy i powikłania.COVID-19
National Institutes of Health (NIH) opracowało wytyczne dotyczące leczenia, które będą regularnie aktualizowane w miarę pojawiania się nowych dowodów na temat możliwości leczenia.
Chociaż remdesivir jest środkiem przeciwwirusowym, który jest badany jako lek na COVID-19 i jest dostępny na podstawie zezwolenia na stosowanie w nagłych wypadkach (EUA), obecnie nie ma leków ani innych środków terapeutycznych zatwierdzonych przez Food and Drug Administration (FDA) w celu zapobiegania lub leczyć COVID-19. Trwają badania.
Grypa
Leki przeciwwirusowe przeciw grypie na receptę są zatwierdzone przez FDA do leczenia grypy. Osobom hospitalizowanym z powodu grypy lub z wysokim ryzykiem powikłań grypy z objawami grypy zaleca się jak najszybsze leczenie lekami przeciwwirusowymi.
SzczepienieSzczepionki przeciwko COVID-19 i grypie muszą być zatwierdzone lub dopuszczone do użytku w nagłych wypadkach (EUA) przez FDA.COVID-19
Obecnie nie ma szczepionki zapobiegającej COVID-19. Twórcy szczepionek oraz inni badacze i producenci przyspieszają opracowanie szczepionki zapobiegającej COVID-19.
Grypa
Każdego roku produkuje się wiele licencjonowanych przez FDA szczepionek przeciw grypie w celu ochrony przed 3 lub 4 wirusami grypy, które według naukowców będą rozpowszechniać każdego roku.
https://www.cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm

Czy jesienią i zimą wystąpi grypa razem z COVID-19?

Chociaż nie można z całą pewnością powiedzieć, co stanie się jesienią i zimą, CDC uważa, że jest prawdopodobne, że zarówno wirusy grypy, jak i wirus powodujący COVID-19 będą się rozprzestrzeniać. W tym kontekście zaszczepienie się na grypę będzie ważniejsze niż kiedykolwiek. CDC zaleca coroczne szczepienie przeciwko grypie wszystkim osobom w wieku 6 miesięcy i starszym.

Czy mogę mieć jednocześnie grypę i COVID-19?

Tak. Możliwe jest jednoczesne zachorowanie na grypę (a także inne choroby układu oddechowego) i COVID-19. Eksperci wciąż badają, jak często może to występować.

Czy szczepionka przeciw grypie ochroni mnie przed COVID-19?

Zaszczepienie na grypę nie ochroni przed COVID-19, jednak szczepienie przeciw grypie ma wiele innych ważnych korzyści. Wykazano, że szczepionki przeciw grypie zmniejszają ryzyko zachorowania na grypę, hospitalizacji i śmierci. Zaszczepienie się na grypę tej jesieni będzie ważniejsze niż kiedykolwiek, nie tylko w celu zmniejszenia ryzyka zachorowania na grypę, ale także w celu zaoszczędzenia potencjalnie ograniczonych zasobów opieki zdrowotnej.

Czy COVID-19 jest bardziej niebezpieczny niż grypa?

Grypa i COVID-19 mogą powodować poważne choroby, w tym chorobę prowadzącą do hospitalizacji lub śmierci. Chociaż wciąż dowiadujemy się wiele nowego o COVID-19, w tej chwili wydaje się, że COVID-19 jest bardziej śmiertelny niż grypa sezonowa; jest jednak za wcześnie, aby wyciągać wnioski na podstawie aktualnych danych. Może się to zmienić, gdy dowiemy się więcej o liczbie osób zakażonych.

Czy istnieją wytyczne dotyczące bezpiecznego podawania szczepionek podczas pandemii COVID-19?

CDC wydało tymczasowe wytyczne dotyczące usług szczepień podczas pandemii COVID-19. Niniejsze wytyczne mają na celu pomóc organizatorom szczepień w różnych warunkach klinicznych i alternatywnych w bezpiecznym podawaniu szczepionek podczas pandemii COVID-19. Wytyczne te będą stale poddawane ponownej ocenie i aktualizowane w oparciu o ewoluującą epidemiologię COVID-19 w Stanach Zjednoczonych.

Główny Inspektor Sanitarny również opublikował komunikat w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19

Dlaczego ważne jest, aby szczepionki przeciwko grypie były podawane podczas pandemii COVID-19?

Wysiłki mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19, doprowadziły do ​​zmniejszenia korzystania z rutynowych profilaktycznych usług medycznych, w tym z usług szczepień. Zapewnienie, aby ludzie kontynuowali lub rozpoczęli rutynowe szczepienia podczas pandemii COVID-19, ma kluczowe znaczenie dla ochrony ludzi i społeczności przed chorobami i epidemiami, którym można zapobiegać dzięki szczepieniom, w tym grypie. Rutynowe szczepienia zapobiegają chorobom, które prowadzą do niepotrzebnych wizyt lekarskich i hospitalizacji, co dodatkowo obciąża system opieki zdrowotnej.

W nadchodzącym sezonie grypowym szczepienie przeciw grypie będzie bardzo ważne dla ograniczenia grypy, ponieważ może pomóc zmniejszyć ogólny wpływ chorób układu oddechowego na ludność, a tym samym zmniejszyć wynikające z tego obciążenie systemu opieki zdrowotnej podczas pandemii COVID-19.

Szczepionka przeciw grypie może również przynieść kilka indywidualnych korzyści zdrowotnych, w tym zapobiec zachorowaniu na grypę, zmniejszyć nasilenie choroby w przypadku zachorowania na grypę i zmniejszyć ryzyko hospitalizacji związanej z grypą.

Kto powinien otrzymać szczepionkę przeciw grypie podczas pandemii COVID-19?

Coroczne szczepienie przeciw grypie jest zalecane dla wszystkich osób w wieku 6 miesięcy i starszych, ponieważ jest to skuteczny sposób na zmniejszenie zachorowań na grypę, hospitalizacji i zgonów.

Podczas pandemii COVID-19 zmniejszenie ogólnego obciążenia chorobami układu oddechowego jest ważne, aby chronić wrażliwe populacje zagrożone ciężkimi chorobami i system opieki zdrowotnej. W związku z tym pracownicy służby zdrowia powinni wykorzystywać każdą okazję w sezonie szczepień przeciwko grypie, aby podać szczepionki przeciw grypie wszystkim uprawnionym osobom, w tym:

  • podstawowi pracownicy: w tym personel medyczny (w tym dom opieki, placówka opieki długoterminowej i personel apteki)
  • osoby o podwyższonym ryzyku wystąpienia ciężkiej choroby wywołanej przez COVID-19: w tym osoby dorosłe w wieku 65 lat i starsze, mieszkańcy domu opieki lub placówek opieki długoterminowej oraz osoby w każdym wieku z określonymi schorzeniami
  • osoby ze zwiększonym ryzykiem poważnych powikłań grypy: w tym niemowlęta i małe dzieci, dzieci z chorobami neurologicznymi, kobiety w ciąży, osoby dorosłe w wieku 65 lat i starsze oraz inne osoby z określonymi schorzeniami

Czy szczepionkę przeciw grypie należy podać osobie z podejrzeniem lub potwierdzonym COVID-19?

Nie. Szczepienie należy odroczyć w przypadku osób z podejrzeniem lub potwierdzonym COVID-19, niezależnie od tego, czy mają objawy. Chociaż łagodna choroba nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia przeciw grypie, wizyty zaszczepienia tych osób należy przełożyć, aby uniknąć narażenia personelu medycznego i innych pacjentów na wirus wywołujący COVID-19. Podczas planowania lub potwierdzania wizyt na szczepienia, pacjentów należy poinstruować, aby z wyprzedzeniem powiadomili lekarza, jeśli obecnie mają lub rozwijają się jakiekolwiek objawy COVID-19.

Ponadto wcześniejsza infekcja podejrzanym lub potwierdzonym COVID-19 lub grypą nie chroni kogoś przed przyszłymi zakażeniami grypowymi. Najlepszym sposobem zapobiegania grypie sezonowej jest szczepienie się co roku.


Stan na dzień: 24.07.2020

Bibliografia:

  1. cdc.gov
  2. who.int
  3. https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/influenza/news/news/2020/5/20192020-influenza-season-repurposing-surveillance-systems-for-covid-19