Jak rozpoznać cukrzycę?

Jak rozpoznać cukrzycę?

19 listopada, 2018 0 przez Barbara Soróbka

Cukrzyca jest to grupa chorób metabolicznych charakteryzująca
się hiperglikemią wynikającą z defektu
wydzielania i/lub działania insuliny. Przewlekła hiperglikemia
wiąże się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności
i niewydolnością różnych narządów, zwłaszcza
oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych.

I. Objawy wskazujące na możliwość występowania cukrzycy ze znaczną hiperglikemią:

— nasilona diureza (wielomocz);
— wzmożone pragnienie;
— utrata masy ciała niewytłumaczona celowym odchudzaniem;
— inne, mniej typowe objawy:

  • osłabienie i wzmożona
    senność,
  • zmiany ropne na skórze oraz stan zapalny
    narządów moczowo-płciowych.

W przypadku występowania takich objawów należy
wykonać oznaczenie glikemii przygodnej

II. Zasady rozpoznawania zaburzeń gospodarki węglowodanowej:

— oznaczenie stężenia glukozy w osoczu krwi żylnej
(glikemia przygodna) w chwili stwierdzenia występowania
objawów hiperglikemii — jeśli wynosi
≥ 200 mg/dl (≥ 11,1 mmol/l), wynik ten jest podstawą
do rozpoznania cukrzycy;

— przy braku występowania objawów lub przy
współistnieniu objawów i glikemii- 2-krotne
(każde oznaczenie należy wykonać innego dnia)
oznaczenie glikemii na czczo; jeśli glikemia 2-krotnie
wyniesie ≥ 126 mg/dl (≥ 7,0 mmol/l) — rozpoznaje
się cukrzycę;

— przy braku występowania objawów hiperglikemii
i przygodnej glikemii ≥ 200 mg/dl (11,1 mmol/l) należy
oznaczyć glikemię na czczo i jeżeli wynosi ona
≥ 126 mg/dl (7,0 mmol/l), rozpoznaje się cukrzycę;

— jeśli jednokrotny lub dwukrotny pomiar glikemii
na czczo wyniesie 100–125 mg/dl (5,6–6,9 mmol/l),
a także wówczas, gdy przy glikemii na czczo poniżej
100 mg/dl (5,6 mmol/l) istnieje uzasadnione podejrzenie
nieprawidłowej tolerancji glukozy lub cukrzycy,
należy wykonać doustny test tolerancji glukozy
(OGTT, oral glucose tolerance test)
– poziom glikemii 200 mg/dl (11.1 mmo/l) i więcej, w 120 minucie testu OGTT jest podstawą do rozpoznania cukrzycy.

lek. Barbara Soróbka, specjalista diabetolog

https://instagram.com/lekarz.diabetolog

https://facebook.com/lekarz.diabetolog

Źródło:Zalecenia kliniczne dotyczące
postępowania u chorych na cukrzycę
2018
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego