Kwalifikacja dzieci do szkół sportowych i nie tylko

Kwalifikacja dzieci do szkół sportowych i nie tylko

24 września, 2018 0 przez Łukasz Durajski

Post na ten temat powstał, po tym, jak rozmawiałem z Magdaleną (@instalekarz).

Kwalifikacja do szkół sportowych z perspektywy lekarza rodzinnego / pediatry zmieniła się, gdy w życie weszła nowa ustawa z dnia 26.01.2017 roku. Za kwalifikację dziecka do nauki w publicznej szkole podstawowej wystarczająca powinna być ocena lekarza POZ przeprowadzona w ramach badania bilansowego, w którym następuje kwalifikacja ucznia do grupy na zajęciach wychowania fizycznego.

Zaświadczenia od lekarza POZ jest wymagane do przyjęcia dziecka do publicznej szkoły sportowej, a z kolei lekarz POZ zgodnie z zakresem swoich zadań kwalifikuje uczniów do zajęć wychowania fizycznego i sportu szkolnego.

Jeżeli natomiast uczeń potrzebuje zaświadczenia o stanie zdrowia, gdy wykonuje sporty dodatkowe poza szkołą (np. piłka nożna, treningi pozaszkolne itd.), wówczas zaświadczenie MUSI WYSTAWIĆ lekarz medycyny sportowej. Lekarz rodzinny wystawia zaświadczenia tylko do publicznej szkoły sportowej i standardowej, na podstawie wykonanego bilansu zdrowia dziecka.

 

Jakie badanie może zlecić lekarz rodzinny kwalifikując ucznia do szkoły sportowej czy innej?

lekarz rodzinny przeprowadza badanie lekarskie, które nie jest de facto badaniem sportowo-lekarskim. Co oznacza, że lekarz przeprowadza wywiad z rodzicem o stanie zdrowia dziecka, dokonuje podstawowego badania, jak podczas bilansu zdrowia dziecka, wraz z pomiarem ciśnienia tętniczego. Dodatkowo jeżeli uzna to za konieczne, kieruje ucznia na konsultację specjalistyczną (w zależności od stanu zdrowia ucznia, np. kardiologiczną itp.). Nie ma obowiązku wykonywania badań dodatkowych. Badanie ‘bilansowe’ jest wystarczające.

W ustawie nie określono obowiązku wykonywania morfologii, EKG czy pomiaru ciśnienia tętniczego, w związku z czym nie jest to obowiązek nałożony na lekarza rodzinnego. Szczegółowe badanie z badaniami dodatkowymi wykonuje lekarz medycyny sportowej.

 

Lekarze rodzinni czy pediatrzy nie mają uprawnień do określania przeciwwskazań do uprawiania określonej dyscypliny sportu, jest to zarezerwowane dla lekarzy medycyny sportowej.

 

Lekarz rodzinny/pediatra nie ma uprawnień do wystawiania zaświadczeń o zdolności ucznia do uczestniczenia w testach sprawnościowych.

 

Krótko, ale treściwie. Dziękują Madziu za inspiracje :*

 

 

 

Więcej na:

https://www.mp.pl/medycynarodzinna/ekspert/pytania-do-eksperta/170585,kwalifikacja-dzieci-do-szkol-sportowych-co-sie-zmienilo-dla-lekarzy-rodzinnych

Fot.: pixabay.com