Kwalifikacja żywego dawcy nerki

Kwalifikacja żywego dawcy nerki

7 października, 2018 0 przez Panna Chirurg

Osoby po 18 roku życia, które są członkiem rodziny, bądź mają silny związek emocjonalny z biorcą nerki, przy spełnieniu odpowiednich kryteriów, mogą być kwalifikowane do donacji.

Kwalifikacja dawcy odbywa się w ośrodku transplantacyjnym, w którym będzie wykonany zabieg, ale część z badań może być wykonana w rejonie. Wszystkie badania są bezpłatne, a na okres niezbędnej hospitalizacji kandydatowi na dawcę przysługuje pełnopłatne zwolnienie z pracy.

Do donacji nie mogą być zakwalifikowane osoby z cukrzycą, niekontrolowanym ciśnieniem tętniczym, chorobą nowotworową, zakażeniem wirusem HIV, otyłe (BMI >35), z nawracającą kamicą nerkową, a także pacjenci, którzy nie są w stanie wyrazić świadomej zgody na zabieg. Nietolerancja glukozy, bądź nieprawidłowe jej stężenie na czczo, kamica nerkowa, zakażenie wirusem wątroby typu C, to niektóre z względnych przeciwwskazań, które zawsze rozpatrywane są indywidualnie. Dawcą może zostać osoba zdrowa, u której, nawet w odległym czasie od operacji, nie wystąpią komplikacje związane z donacją nerki.

Aby przyspieszyć proces kwalifikacji, potencjalny dawca zgłaszając się do ośrodka kwalifikującego powinien mieć wykonane następujące badania: grupa krwi, badanie ogólne moczu, morfologia krwi obwodowej, stężenie kreatyniny i mocznika, glukoza na czczo, usg jamy brzusznej, RTG klatki piersiowej. Kandydat na dawcę powinien być zaszczepiony przeciwko WZW B, czyli „żółtaczce” typu B. Bardziej szczegółowe i specjalistyczne badania zwykle wykonywane są w ośrodku kwalifikacyjnym, w trakcie 2-3 dniowej hospitalizacji. Wykonywane są liczne badania laboratoryjne (bakteriologiczne, np. posiew moczu, immunologiczne, oceniające czynność nerek czy wątroby), obrazowe (tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny nerek), Holter ciśnieniowy, w razie potrzeby echo serca i próba wysiłkowa. Odbywają się też konsultacje specjalistyczne – z psychologiem, okulistą, dermatologiem czy kardiologiem.

Każdy dawca rozpatrywany jest indywidualnie, podczas wielospecjalistycznego konsylium lekarskiego, które podejmie decyzję o kwalifikacji dawcy do zabiegu. Dawca może wycofać się ze swojej decyzji na każdym etapie kwalifikacji!

Więcej szczegółowych informacji możecie znaleźć Państwo na stronie www.psod.pl