Lipidy wzmacniają odporność

Lipidy wzmacniają odporność

29 marca, 2019 0 przez Łukasz Durajski

Lipidy, często potocznie określane po prostu tłuszczami są traktowane jako zło konieczne, co jest oczywiście bzdurą.

Oczywiście ważne są te najbardziej wartościowe. Do nich możemy zaliczyć skwalen czy alkiloglicerole.

Skwalen

Jego źródłem są przede wszystkim:

 • wątroba rekinów głębinowych,
 • oliwki,
 • nasiona amarantusa.

Z tym, że różnica w stężeniu jest znacząca: w oleju z wątroby rekinów wynosi 60-85% a w oliwie z oliwek 0,7%.

Nasz organizm jest w stanie produkować skwalen, jednak wraz z upływem czasu zdolność organizmu do syntezy tego drogocennego lipidu maleje. Skwalen znajduje się w:

 • sskórze,
 • gruczołach łojowych,
 • sebum (łój produkowany przez gruczoły łojowe), który jest naturalną warstwą przeciwgrzybiczą i przeciwbakteryjną skóry.

W diecie śródziemnomorskiej spożywane jest dziennie około 900 mg skwalenu.

Alkiloglicerole

to lipidy, w których skład wchodzą przede wszystkim:

 • alkohol chimylowy,
 • alkohol batylowy,
 • alkohol selachylowy.

Odporność

Alkiloglicerole są przekazywane dziecku z mlekiem matki. Zarówno skwalen, jak i alkiloglicerole są wykorzystywane przez nasz organizm do budowania naturalnej odporności. Oczywiście pierwsze o czym musimy pamiętać, to fakt, że odporność to szereg bardzo skomplikowanych procesów zachodzących w naszym organizmie.

W dużym skrócie: odporność to udział przede wszystkim obronnych komórek krążących w naszej krwi – białych krwinek. Wśród nich wyróżniamy m.in. granulocyty, limfocyty czy makrofagi. To właśnie właściwa ilość tych komórek, a także ich prawidłowa budowa sprawia, że organizm jest zdolny walczyć z wirusami czy bakteriami. Niestety długość życia takich komórek to średnio kilka dni. Dokładnie po tym czasie obumierają, a organizm musi ciągle uzupełniać te braki i codziennie produkuje miliardy komórek! I tutaj pojawiają się wspominane alkiloglicerole, bo organizm właśnie z nich produkuje czynniki aktywujące płytki (PAF), które bezpośrednio wpływają na powstawanie i aktywność komórek odpornościowych.

Alkiloglicerole wykorzystywane są na poziomie szpiku kostnego do wytworzenia komórek macierzystych, z których powstają nie tylko wspomniane wcześniej komórki odpornościowe, ale również inne krwinki, np. erytrocyty. Dzięki temu ta grupa związków ważna jest nie tylko dla zbudowania naturalnej odporności, ale również zachowania prawidłowej pracy układu krwiotwórczego.

Skwalen z kolei wspomaga nasz organizm w taki sposób, że opłaszcza bakterie i wirusy, które dostały się do organizmu. W ten sposób nasz układ odpornościowy wykrywa i efektywniej niszczy.


Dzięki zdolności opłaszczania patogenów skwalen znalazł zastosowanie jako składnik szczepionek.


Badania kliniczne pacjentów z nawracającymi infekcjami górnych dróg oddechowych wykazały, że przyjmowanie przez 2 miesiące 1 grama skwalenu i 1 grama alkilogliceroli o ponad 50% podwyższyło aktywność granulocytów odpowiedzialnych za niszczenie drobnoustrojów oraz zwiększyło ilość limfocytów B, które produkują przeciwciała, a także limfocytów T.

Ciekawostka

Skwalen silnie przyczepia się do benzopirenu i otaczając go niweluje jego groźne działanie. Benzopiren jest związkiem występującym m.in. w dymie papierosowym i jedną z najsilniejszych substancji o działaniu onkogennym (czyli przyczynia się do powstawania nowotworów).


 1. L. Tjan Squalene. The miraculous essential omega-2 oil. Secrets from the sea
 2. Strandberg TE, Tilvis RS, Miettinen TA. Metabolic variables of cholesterol during squalene feeding inhumans: comparison with cholestyramine treatment J Lipid Res. 1990 Sep;31(9):1637-43.
 3. Pugliese PT, Jordan K, Cederberg H, Brohult J. Some biological actions of alkylglycerols from shark liveroil. J Altern Complement Med. 1998 Spring;4(1):87-99.
 4. Lewkowicz N, Lewkowicz P, Kurnatowska A, Tchórzewski H. Biological action and clinical application ofshark liver oil Pol Merkur Lekarski. 2006 May;20(119):598-60
 5. Tchórzewski H., E. Głowacka, M. Banasik , P. Lewkowicz: Wpływ diety bogatej w związki alkilogliceroli, squalenu oraz wielonienasyconych kwasów tłuszczowych szeregu n-3 na niektóre zjawiska odporno-ści naturalnej u zdrowych. Polski Merkuriusz Lekarski 2005, 18, 303-306.
 6. Lewkowicz P, Banasik M, Głowacka E, Lewkowicz N, Tchórzewski H. E ect of high doses of shark liveroil supplementation on T cell polarization and peripheral blood polymorphonuclear cell function PolMerkur Lekarski. 2005 Jun;18(108):686-92.
 7. Hajimoradi M, Hassan ZM, Pourfathollah AA, Daneshmandi S, Pakravan N. The e ect of shark liveroil on the tumor in ltrating lymphocytes and cytokine pattern in mice. J Ethnopharmacol. 2009 Dec10;126(3):565-70. Epub 2009 Jun 6.
 8. Pedrono F, Martin B, Leduc C, Le Lan J, Salag B, Legrand P, Moulinoux JP, Legrand AB. Natural alkylgly-cerols restrain growth and metastasis of grafted tumors in mice. Nutr Cancer. 2004;48(1):64-9
 9. Newmark HL. Squalene, olive oil, and cancer risk: a review and hypothesis Cancer Epidemiol Biomar-kers Prev. 1997 Dec;6(12):1101-3
 10. Reddy LH, Couvreur P. Squalene: A natural triterpene for use in disease management and therapy. AdvDrug Deliv Rev. 2009 Dec 17;61(15):1412-26.
 11. B. Das „In vitro cytoprotective activity of squalene on a bone marrow versus neuroblastoma model ofcisplatin-induced toxicity: implications in cancer chemotherapy.” European Journal of Cancer 39: 2556 – 2565, 2003