Maseczkowanie – co z tymi maseczkami?

Maseczkowanie – co z tymi maseczkami?

24 marca, 2020 2 przez Łukasz Durajski

Aktualne informacje sugerują, że transmisja COVID-19 z człowieka na człowieka odbywa się za pośrednictwem drogi kropelkowej lub kontakt. Każda osoba, która jest w odległości 1 metr (w bliskim kontakcie) osoby, która ma objawy z układu oddechowego (np. kichanie, kaszel itp.) jest narażona na potencjalnie zakaźne krople oddechowe.

Maski medyczne to maski chirurgiczne lub zabiegowe, które są płaskie lub plisowane, wiązane z tyłu za głową (lub na gumkę).

Noszenie maski medycznej jest jednym ze środków zapobiegawczych, które mogą ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego, w tym COVID-19. Jednak użycie samej maski jest niewystarczające do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony, oraz należy również wdrożyć inne środki. JEŻELI UŻYWAMY MASKI, NALEŻY ICH NOSZENIE ŁĄCZYĆ Z HIGIENĄ RĄK I INNYMI ŚRODKAMI OCHRONY OSOBISTEJ mające na celu zapobieganie przenoszeniu się COVID-19 z człowieka na człowieka.

Noszenie masek medycznych, gdy nie jest to wskazane, może spowodować niepotrzebne koszty i obciążenia związane z zakupami i stworzyć fałszywe poczucie bezpieczeństwa, które może prowadzić do zaniedbania innych niezbędnych środków, takich jak praktyki higieny rąk. Ponadto, niewłaściwe używanie masek może obniżać efektywność w redukcji ryzyka transmisji wirusa.

Maska medyczna nie jest wymagana dla osób, które nie są chore, ponieważ nie ma dowodów na ich przydatność w ich ochronie. Jednak maski mogą być noszone w niektórych krajach, zgodnie z lokalnymi nawykami kulturowymi. Jeśli używamy maski, należy przestrzegać zasad dotyczących noszenia, zdejmowania i utylizacji oraz pamiętać o myciu rąk po ich zdjęciu.

Bibliografia:

  1. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
  2. https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30134-X/fulltext#%20
  3. https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak