Miejsce wkłucia podczas szczepienia

Miejsce wkłucia podczas szczepienia

Styczeń 26, 2019 3 przez Łukasz Durajski