Olej olejowi nierówny, czyli jak wybrać skuteczny i bezpieczny preparat z olejem rybim?

Olej olejowi nierówny, czyli jak wybrać skuteczny i bezpieczny preparat z olejem rybim?

28 października, 2019 0 przez Łukasz Durajski

Do alkilogliceroli zaliczamy:

 1. alkohol batylowy,
 2. alkohol chimylowy,
 3. alkohol selachylowy.

Alkiloglicerole występują w niewielkiej ilości w ludzkim mleku, w szpiku kostnym, wątrobie i śledzionie. Szczególnie duże ilości zawiera olej z wątroby z rekinów:

 • 59% w oleju z wątroby z rekina grenlandzkiego,
 • 34% w oleju z wątroby z rekina tasmańskiego.

Alkiloglicerole są składnikami błon komórkowych, dzięki nim zwiększa się przepuszczalność i rozpad błony – jest to mechanizm przeciwbakteryjny i przeciwgrzybiczy. Mają one pozytywny wpływ na wzrost ilości fagocytów, które podnoszą poziom czynnika martwiczego nowotworów TNF- oraz poziom immunoglobulin (A i M). Odpowiadają również za wzrost limfocytów B, CD i T oraz leukocytów.

W olejach zawartość alkilogliceroli jest bardzo różna:

 • alkohol batylowy głównie z płaszczek,
 • alkohol chimylowy głównie z chimer,
 • alkohol selachylowy głównie z rekinów.

W składzie lipidów pozyskanych z wątroby rekina dominują etery glicerolu:

 • dialkiloglicerole (DAGE),
 • trialkiloglicerole (TAG).

Identycznie sytuacja wygląda z mlekiem. Naturalnym źródłem alkilogliceroli znajduje się w ludzkim mleku, szczególnie w kolostrum. Warto podkreślić, że mleko ludzkie zawiera 10x więcej alkilogliceroli niż mleko krowie i 2x więcej niż mleko owcze.

W naszym organizmie najwięcej alkilogliceroli znajdziemy w szpiku czerwonym.

Zawartość alkilogliceroli [% DAGE]:

Alkiloglicerol Szpik kostny Ludzkie mleko Krowie mleko Olej z wątroby z rekina grenlandzkiego Olej z wątroby z rekina tasmańskiego Krewetka Olej z wątroby dorsza
Alkohol batylowy 27 21,8 29,5 2,8 2,52 10,9 2,7
Alkohol chimylowy 33,2 24,8 27,8 9,1 15,9 44,5 13,4
Alkohol selachylowy 20,3 37,5 17,7 59,4 34,0 10,3 23,2

Alkiloglicerole stanowią 3% masy ciała człowieka. Nasz organizm samodzielnie wytwarza około 10 mg alkilogliceroli dziennie, niemniej dzienne zapotrzebowanie jest większe i wynosi około 10 mg / kg masy ciała / dobę, co u dorosłej osoby (około 70 kg) wynosi około 700 mg na dobę.

Jakie zalety mają alkiloglicerole?

 • pobudzają fagocytozę komórek natural killer,
 • poprawiają odpowiedź humoralną i komórkową układu odpornościowego,
 • wykazują wpływ na komórki szpiku: erytropoezę, trombopoezę, granulocytozę,
 • zmniejszają skutki uboczne radioterapii u pacjentów,
 • wykazują działanie bakteriobójcze, bakteriostatyczne i przeciwwirusowe,
 • łagodzą objawy infekcji,
 • redukują ryzyko infekcji układu oddechowego,
 • redukują ilość wolnych rodników.

Bibiografia

 1. https://www.totylkoteoria.pl/2016/07/olej-watroby-rekina.html
 2. Iannitti T, Palmieri B, An update on the therapeutic role of alkylglycerols. Mar. Drugs 2010,8, 2267-2300
 3. Deniau A.L., Mosset P., Pedrono F., Mitre R., Le Bot D., Legrand A.B., Multiple bene cal health e ects of natural alkylglycerols from shark liver oil. Mar. Drugs 2010, 8, 2175 -2184
 4. Maulik N, Tosaki A, Engelman RM, Cordis GA, Das DK, Myocardial Salvage by Chimyl Alcohol: Possible Role of Peroxisomal Dysfunction in Reperfusion Injury Ann N Y Acad Sci. 1994 Jun 17;723:380-4.
 5. Deniau A.L., Mosset P., Pedrono F., Mitre R., Le Bot D., Legrand A.B., Which alkylglycerols from shark liver oil have anti-tumour activities? Biochimie 93 (2011) 1e3
 6. Carlos D. Magnusson, G.G. Haraldsson Ether lipids. Chemistry and Physics of Lipids 164 (2011) 315-340
 7. Kang SJ i wsp. Similarities in the Lipid Class of oils from Atlantic and Paci c dog sh livers. JAOCS 1667, vol.75, no.11, 1998
 8. Analiza BioMarine 570 przez „Institut dr. Appelt”
 9. Snyder F, Wood R. Alkyl and alk-1-enyl ethers of glicerol in lipids from normal and neoplastic human tissues. Cancer Res. 1969; 251-257
 10. PAULK . LUNDD, JAHANGUMIR. A BADIa, nd JAMESC . MATHIES Lipid composition of normal human bone marrow as determined by column chromatography J. Lipid Resesrch, January, 1962 Volunic 3, Number 1
 11. Blomstrand R., Ahrens E. H. Proc. Soc. Exptl. Biol. Med. 100, 802, 1959;
 12. Paltauf F. Biochim. Biophys. Acta 239, 38, 1971
 13. Pugliese PT.Devour Disease With Shark Liver Oil. IMPAKT Communications, Inc. 1999
 14. Peter T. Pugliese, Karin Jordan, Hokan Cederberg, Johan Brohult. Journal of Alternative and Complementary Medicine Vol. 4, No. 1. 1998, pp. 87-98
 15. Pugliese P,et al.Some biological actions of alkylglycerols from shark liver oil.The Journal of Alternative and Complementary Medicine.4:1;87-89,1998
 16. Brohult A,et al. Reduced mortality in cancer after administration of alkoxyglycerols. Acta. Obstet Gynecol Scand. 65:779-785:1986
 17. Brohult A. E ects of alkoxyglycerols and especially selachyl alcohol on the bone marrow in connection with irradiation treatment and in leukaemia therapy. Nature (London) 24;181(4621):1484-5.May,1958
 18. Palmblad J,et al.Interactions between alkylglycerols and human neutrophil granulocytes.Scand J Clin Lab Invest.50:363-370;1990
 19. Biochem.Biophys.Res.Commun.(USA),1984.118/1(344-350) A new class of antihypertensive neutral lipid:1-alkyl-2-acetyl-sn-glycerols, a precursor of platelet activation.
 20. Bengt,Fredlin,LDS.E ects of alkoxyglycerols on the acumulationof mercury in rats after a single dose of metallic mercury.Department of Physiological Chemistry, University of Lund,Sweden
 21. Oh SY,Jadhav LS.E ects of dietary alkoxyglycerols in lactating rats on immune responses in pups Pediatr Res.1994;36:300-305
 22. Hallgren B, Stallberg G, Boeryd B: Prog. Chem. Fats Rother Lipids. 1978, 16, 45.
 23. Boeryd B, Hallgren B, Stallberg G: Br. J. Exp. Pathol. 1971, 52, 20