PIMS – co wiemy nowego

PIMS – co wiemy nowego

16 grudnia, 2020 0 przez Łukasz Durajski

Brak jednej, jasnej prostej definicji. Co nie ułatwia diagnostyki i jest nadal ważnym elementem bada na całym świecie.

Podstawowe cechy:

 • gorączka
 • cechy stanu zapalnego
 • cechy uszkodzenia narzadów
 • potwierdzony COVID w wywiadzie

U których dzieci rozwija się PIMS?

Odpowiedź jest bardzo trudna. Mediana wieku wynosi 9 lat (przedział 0-20 lat). Podaje się według statystyk, że około 1/1000 dzieci, które przechorowały COVID rozwinie PIMS. Problemem jest brak diagnostyki w Polsce dzieci w zakresie COVID, szczególnie, że przebieg jest bardzo często łagodny lub bezobjawowy.

Płeć nie ma znaczenia.

PIMS według międzynarodowej klasyfikacji ma nadany kod: U10.9

Polskie kryteria (1)

Wiek dzieci (0-18 lat)
Najczęściej chorują dzieci w wieku szkolnym, mediana wieku to ok. 9 lat

Gorączka
Brak zdefiniowanych wartości progowych, ale zazwyczaj temperatura ciała wynosi 38,5°C; utrzymująca się co najmniej 3 dni

Wysokie wskaźniki stanu zapalnego
Podwyższone są wartości: CRP, prokalcytoniny, OB, fibrynogenu, LDH, D-dimerów, ferrytyny
Brak jest zdefiniowanych wartości progowych, ale zazwyczaj wartości znacznie przewyższają normę

Uszkodzenie wielonarządowe
– objawy ze strony co najmniej dwóch narządów lub układów
■■ z przewodu pokarmowego: silny ból brzucha, wymioty, biegunka
■■ z układu krążenia: niedociśnienie, wstrząs, cechy zapalenia mięśnia sercowego (w badaniu echokardiograficznym lub w badaniach laboratoryjnych), tętniaki tętnic wieńcowych, płyn w osierdziu, zaburzenia rytmu serca
■■ z układu nerwowego: apatia, drażliwość, cechy aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, niedowłady lub porażenia nerwów obwodowych, silny ból głowy, ból głowy o nowym charakterze
■■ z układu oddechowego: kaszel, duszność, cechy zapalenia płuc, płyn w opłucnej, ból w klatce piersiowej
■■ skórno-śluzówkowe: wysypka (polimorficzna), zapalenie lub nastrzyknięcie spojówek, „truskawkowy język”, suche, czerwone wargi, obrzęki dłoni i stóp
■■ objawy ze strony nerek: cechy ostrego uszkodzenia nerek, bezmocz
■■ cechy koagulopatii

Wykluczenie innych przyczyn
W diagnostyce różnicowej należy brać po uwagę:
■■ przyczyny infekcyjne i toksyczne, w tym posocznicę, zespół wstrząsu toksycznego,
ostrą chorobę wirusową
■■ ostre zapalenie wyrostka robaczkowego i otrzewnej
■■ choroby układowe tkanki łącznej, choroby rozrostowe, nieswoiste zapalenia jelit

Powiązanie z COVID-19 – obecne przynajmniej jedno z wymienionych (aktualnie lub w przeszłości)
■■ dodatni wynik RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2
■■ dodatni wynik testu antygenowego w kierunku SARS-CoV-2
■■ dodatnie przeciwciała w kierunku SARS-CoV-2
■■ udokumentowana istotna ekspozycja na COVID-19 w okresie minionych 4-8 tygodni

POLSKI PACJENT Z PIMS (wg dr Ludwikowska)

 • ból głowy,
 • gorączka,
 • zapalenie spojówek,
 • czerwone usta, malinowy język,
 • powiększone węzły chłonne,
 • obniżone ciśnienie tętnicze,
 • przyspieszone bicie serca,
 • zapalenie mięśnia sercowego, tętniaki tętnic wieńcowych,
 • ból brzucha,
 • nudności, wymioty, biegunka,
 • wysypka,
 • rumień i obrzęk dłoni i stóp,
 • bóle stawów i mięśni
 • wynik przeciwciał (+), wynik PCR – wymaz (+ lub -).

Bibliografia:

Opracowanie na podstawie webinarium Medycyny Praktycznej dnia 16.12.2020

dr n. med. Kamila Ludwikowska
Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego

dr n. med. Joanna Stryczyńska-Kazubska
Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Oddział Dzieci Starszych Specjalistycznego ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

dr n. med. Ilona Małecka
Katedra i Zakład Profilaktyki zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Specjalistycznego ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

https://przegladpediatryczny.pl/a5292/Postepowanie-z-dzieckiem-z-wieloukladowym-zespolem-zapalnym-powiazanym-z-COVID-19.html