Rozwój i stymulacja mowy dziecka

Rozwój i stymulacja mowy dziecka

16 maja, 2022 1 przez Łukasz Durajski

Etapy rozwoju mowy dziecka wg L. Kaczmarka

Okres melodii

 • do pierwszego roku życia
 • na początku krzyk, następnie głużenie, pierwsze dźwięki są przypadkowe

Okres wyrazu

 • do dwóch lat
 • dziecko używa samogłoski (poza nosowymi), spółgłoski (p, b, m, d, t, n, k, ś)

Okres zdania

 • do trzech lat
 • dziecko używa głosek (p, b, m, f, w) oraz odpowiedniki (ś, ź, ć, dź, ń, ki, gi, g, h, t, d, n, l)

Okres swoistej mowy dziecka

 • do siódmego roku życia
 • w czwartym roku życia pojawiają się s, z, c
 • w piątym roku życia pojawiają się sz, cz, ż, dż
 • w szóstym roku życia pojawia się r

Kalendarz

2-3 miesiąc życia

 • głużenie, okres intonacji
 • dźwięki nie przypominające mowy
 • szukanie źródła dźwięku

4-5 miesiąc życia

 • pierwsze spółgłoski: m, b, p, f, w
 • krzyk z radości: pisk, gruchanie, głośny śmiech

6-7 miesiąc życia

 • sylaby: ma-ma, ba-ba
 • gaworzenie dźwiękonaśladowcze

8-9 miesiąc

 • gaworzenie
 • wskazywanie przedmiotów palcem
 • wyrazy: mama, tata, baba
 • samogłoski: a, o, u, e, y, i

1-2 lat

 • zrozumienie poleceń: “podaj to”, “gdzie jest maskotka”
 • wymowa około 6 słów u rocznego dziecka (zdarza się nawet do 50 słów)
 • krótkie jednowyrazowe lub dwuwyrazowe wypowiedzi
 • nazywanie przedmiotów dźwiękami, np. pies – hau hau, kot – miał miał

2 lata

 • używanie rzeczowników
 • zdania oznajmujące, pytające i zaprzeczenia
 • reakcja na swoje imię
 • łączenie dwóch lub trzech wyrazów
 • od kilkudziesięciu do kilkuset słów

3 lata

 • zamiast r, wymawia l lub j
 • zdania złożone z 4-5 wyrazów
 • krótkie historie
 • mowa powinna być rozumiana w 75%
 • samogłoski: a, o, u, e, i, y
 • spółgłoski: p, b, m, w, f, ś, ź, ć, dź, ń, k, g, h, t, d, n, l, ł

4 lata

 • spółgłoski: s, z, c, dz, sz, cz, rz, dż
 • rosnąca poprawność wypowiadanych wyrazów
 • zdania złożone z 5-6 wyrazów
 • imię, nazwisko, wiek

5 lat

 • mowa zrozumiała, w pełni wykształcona
 • słownik bogaty w ok 2000 słów
 • używanie czasu przyszłego i przeszłego, cyfr i liter

6 lat

 • słownik bogaty w ok. 3000-4500 słów
 • poprawna gramatycznie opowiedziana historia

7 lat

 • prawidłowe używanie spółgłoski r

Jak jedzenie wpływa na mowę dziecka?

 • konsystencja grudek od szóstego miesiąca życia
 • kawałki jedzenia podawane do ręki od dziewiątego miesiąca życia
 • długie podawanie papek i przecierów zaburza rozwój mowy