Szczepienie wcześniaków przeciwko rotawirusom

Szczepienie wcześniaków przeciwko rotawirusom

29 maja, 2019 0 przez Łukasz Durajski

Wcześniaki są grupą, która wymaga szczególnej uwagi. Ochrona tych szkrabów przed chorobami infekcyjnymi to bardzo ważne zadanie.

W maju 2019 r. ukazały się wytyczne szczepienia wcześniaków przeciwko rotawirusom opracowane przez Polskie Towarzystwo Wakcynologii oraz Konsultanta Krajowego ds. neonatologii – prof. Ewa Helwich.

“zaleca się szczepienie przeciwko rotawirusom wszystkich wcześniaków w optymalnym wieku chronologicznym, nawet jeśli w tym okresie nadal przebywają one na oddziale szpitalnym”

Polskie Towarzystwo Wakcynologii

Infekcja rotawirusowa (RV) to najczęstsza przyczyna pobytu dzieci do 5 roku życia w szpitalu. Szczególnie narażone są wcześniaki z niską masą urodzeniową <2500g. To ryzyko jest aż 1,6 – 2,8 razy większe niż u dzieci urodzony w prawidłowym terminie. Im mniejsza masa urodzeniowa tym bardziej większe ryzyko infekcji rotawirusowej. Dodatkowo wcześniaki narażone są na złapanie rotawirusa podczas pobytów szpitalnych w związku z innymi problemami. A niestety wcześniaki są częściej hospitalizowane.

Towarzystwa naukowe na świecie:

  • European Society for Paediatric Infectious Disease (ESPID),
  • European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC),
  • Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP),

zalecają w swoich wytycznych szczepienie wcześniaków przeciwko RV tak samo jak dzieci urodzone w prawidłowym terminie porodu.

Ważne, aby pamiętać, że wcześniaki szczepimy zgodnie z wiekiem chronologicznym, a nie skorygowanym.

U wcześniaków szczepienie warto rozpocząć po ukończeniu 6. tygodnia życia. Zgodnie z zaleceniami ESPID, pierwszą dawkę należy podać przed ukończeniem 12. tygodnia życia, a cały cykl zakończyć najpóźniej do ukończenia 24. tż., ale optymalnie do 16. tż.

Ten czas sprawia, że znaczna część wcześniaków nie jest szczepiona, gdyż ich pobyty w szpitalu trwają bardzo długo i nie zawsze udaje się wyszczepić dziecko po powrocie do domu. Oczywiście, aby dziecko mogło być zaszczepione trzeba je wykonać w trakcie pobytu dziecka w szpitalu. W Polsce nie ma takie zwyczaju, żeby wcześniaki szczepić na oddziale noworodkowym z obawy przed rozprzestrzenianiem się szczepionkowych wirusów w szpitalu. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że nie było oficjalnych zaleceń w tym temacie.

W wiarygodnych badaniach (tzw. z randomizacją) potwierdzono, że nie ma większego ryzyka bezdechów i zaburzeń krążeniowo-oddechowych u wcześniaków zaszczepionych.

Bibliografia:

  1. Szczepienie wcześniaków przeciwko rotawirusom w szpitalu. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, https://www.mp.pl/szczepienia/artykuly/wytyczne/208336,szczepienie-wczesniakow-przeciwko-rotawirusom-w-szpitalu-wytyczne-ptw