Toksyczne związki w szczepionkach

Toksyczne związki w szczepionkach

26 lipca, 2019 6 przez Łukasz Durajski

Pamiętajmy o tym, że gdy mówimy o toksyczności musi zwrócić uwagę na dawkę, gdyż nawet witaminy można przedawkować i wówczas stają się substancjami toksycznymi.


“Wszystkie substancje dodatkowe znajdują się w szczepionkach w dopuszczalnej dawce, bezpiecznej dla zdrowia dzieci i dorosłych.”

dr n. med. Jacek Mrukowicz

 Project Professional 2016 Product Key  |
Office 2016 Keys  |
visio professional 2016 product key  |
Windows 7 Keys  |
Outlook 2016 Product Key  |
Windows Server 2011 Keys  |
Windows XP Vista Keys  |
Office Visio Keys  |
Adobe Software Keys  |
Microsoft Exchange Server Keys  |
Office 2013 Keys  |
Office Project Keys  |
Windows Server 2008 Keys  |
Microsoft Office Project Professional 2007 SP2 Product Key  |
Office Professional Plus 2016 Product Key  |
Office Visio Keys  |
Office Visio Keys  |
Office Professional Plus 2016 Product Key  |
Flour Milling Machine Mill Roll  |
Flour Milling Machine Mill Roll  |
Oral Diabetes Medications Summary Chart  |
Oral Diabetes Medications Summary Chart  |
type 1 diabetes treatments  |
Type 1 diabetes  |
Treatment Of Type 1 Diabetes  |
fruits for diabetics  |
7 of the Best Fruits for Diabetics (Based On Sugar and Nutrients  |
type 1 diabetes cure  |
fasting blood sugar range  |
treatment of type 1-diabetes  |
Diabetes Cure  |
Diabetes Cure  |
Type 3 Diabetes Symptoms  |
Type 3 Diabetes Symptoms  |
what is a normal blood glucose level  |
Type 3 Diabetes Symptoms  |
signs and symptoms of type 2 diabetes  |
Type 2 Diabetes: The Basics  |
Type 2 Diabetes: The Basics  |
signs and symptoms of type 2 diabetes  |
signs and symptoms of type 2 diabetes  |
Diabetes Overview  |
Diabetes Overview  |
End Suction Water Pump On Sale  |
Self Priming Pump  |
Vertical Multistage Pump  |
Centrifugal Submersible Slurry Pump on sale  |
Split Casing Water Pump  |

Szczepionki oprócz antygenów zawierają substancje dodatkowe. Ich celem jest:

 • zapobieganie zakażeniu preparatu szczepionki
 • stabilizatory antygenów, aby zoptymalizować ich immunogenność
 • wzmacniają odpowiedź immunologiczną organizmu

W szczepionkach znajdziemy też śladowe ilości substancji pozostających po produkcji.

Za alergie na szczepienia mogą odpowiadać m.in.:

 • żelatyna
 • białka jaja kurzego
 • białka drożdży

które znajdziemy w niektórych szczepionkach.

Za miejscową reakcję odpowiadać mogą:

 • tiomersal
 • neomycyna

TIOMERSAL

 • jest pochodną rtęci o silnym działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym
 • obecnie znajduje się tylko w jednej szczepionce w Polsce (DTPw)
 • nie udowodniono toksycznego działania tiomersalu na zdrowie dzieci

2-FENOKSYETANOL

 • właściwości bakteriobójcze
 • używany jest również w perfumach, preparatach do odkażania skóry czy repelentach
 • nie udowodniono działania toksycznego u ludzi

SOLE GLINU

 • jest adiuwantem stosowanym od 80 lat
 • glin występuje w mleku mamy czy mleko modyfikowanym
 • dopuszczalna dawka glinu wynosi <2mg/kg mc/24 godz (w szczepionkach stosujemy dawkę 0,125-0,85mg)
 • w badaniach klinicznych nie udowodniono żadnych ciężkich i przedłużających się reakcji niepożądanych

FORMALDEHYD

 • stosowany jest do pozyskiwania “zabitych” antygenów bakterii i wirusów
 • w procesie produkcyjnym w szczepionkach pozostaje dawka <0,1mg
 • naturalnie we krwi znajduje się ok. 2,5 ug/ml formaldehydu, który powstaje w procesie m.in. syntezy niektórych aminokwasów
  (dla przykładu u dziecka 5kg – jest ok. 1,1mg formaldehydu)
Tabela. Substancje pomocnicze lub śladowe pozostałości z procesu produkcyjnego zawarte w szczepionkacha
Nazwa substancji Szczepionka
neomycyna przeciwko grypie (IDflu, Vaxigrip, Vaxigrip Junior)
MMR (Priorix, M-M-RvaxPro)
przeciwko ospie wietrznej (Varilrix)
przeciwko poliomyelitis (Imovax Polio, Polio Sabin – oral)
szczepionki wysoce skojarzone (Pentaxim, Infanrix-IPV+Hib, Infanrix hexa, Hexacima)
polimyksyna B przeciwko poliomyelitis (Imovax Polio, Polio Sabin – oral)
szczepionki wysoce skojarzone (Pentaxim, Infanrix-IPV+Hib, Infanrix hexa, Hexacima)
żelatyna MMR (M-M-RvaxPro)
białka jaja kurzego przeciwko grypie (IDflu, Influvac, Vaxigrip, Vaxigrip Junior, Fluarix, Agrippal)
przeciwko żółtej gorączce (Stamaril)
przeciwko zapaleniu mózgu przenoszonemu przez kleszcze (Encepur, FSME-Immun)
białka drożdży przeciwko WZW typu B (Engerix B, Euvax B, HBvaxPro, Hepavax Gene TF, Twinrix, Hexacima, Infanrix hexa)
przeciwko HPV (Silgard)
lateks (w elementach opakowania) przeciwko meningokokom (Menveo)
tiomersal D – szczepionka błonicza adsorbowana, d – szczepionka błonicza adsorbowana
T – szczepionka tężcowa adsorbowana, TT – szczepionka tężcowa adsorbowanab
DT – szczepionka błoniczo-tężcowa adsorbowana, Td – szczepionka tężcowo-błonicza adsorbowanac
DTP – szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa adsorbowana
2-fenoksyetanol przeciwko poliomyelitis (Imovax Polio)
szczepionki wysoce skojarzone (Pentaxim)
DTPa, dTpa (Tripacel, Adacel)
przeciwko WZW typu A (Avaxim 160 U)
polisorbat 80 przeciwko HPV (Silgard)
przeciwko grypie (Influvac)
przeciwko rotawirusom (RotaTeq)
dTpa (Boostrix)
przeciwko pneumokokom (Prevenar 13)
formaldehyd przeciwko poliomyelitis (Imovax Polio)
DTPa, dTpa (Tripacel, Adacel)
szczepionki wysoce skojarzone (Pentaxim, Hexacima)
przeciwko grypie (IDflu, Influvac, Vaxigrip, Vaxigrip Junior)
przeciwko WZW typu A (Avaxim 160 U)
a Opracowano na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL), uwzględniając szczepionki dostępne w Polsce. Pełny wykaz substancji pomocniczych podano w ChPL w pkt. 6.1, a pozostałości z procesu produkcyjnego w pkt. 2 (Skład ilościowy i jakościowy) – przyp. red.
b wycofana z produkcji, preparat ten zastąpiła szczepionka Tetana, która nie zawiera tiomersalu jako środka konserwującego, ale może zawierać jego śladową ilość jako pozostałość po procesie produkcyjnym – przyp. red.
c wycofana z produkcji, preparat ten zastąpiła szczepionka Clodivac, która nie zawiera tiomersalu jako środka konserwującego, ale może zawierać jego śladową ilość jako pozostałość po procesie produkcyjnym – przyp. red.
DTPa – skojarzona szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa), dTpa – szczepionka zawierająca toksoid tężcowy, zmniejszoną dawkę toksoidu błoniczego i bezkomórkowych komponentów pałeczki krztuśca, HPV – ludzki wirus brodawczaka, MMR – szczepionka skojarzona przeciwko odrze, śwince i różyczce, WZW – wirusowe zapalenie wątroby

źródło: mp.pl (4)

Bibiliografia
1. Offit P.A., Jew R.K.: Addressing parents’ concerns: Do vaccines contain harmful preservatives, adjuvants, additives, or residuals? Pediatrics, 2003; 112: 1394–1401
2. Eldred B.E., Dean A.J., McGuire T., Nash A.L.: Vaccine components and constituents: responding to consumer concerns. MJA, 2006; 184: 170–175
3. Jefferson T., Rudin M., Di Pietrantonj C.: Adverse events after immunization with aluminium-containing DTP vaccines: systematic review of the evidence. Lancet Infect. Dis., 2004; 4: 84–90
4. Mrukowicz J., Czy szczepionki zawierają toksyczne składniki?, mp.pl, 2014