WIRUS RS – zagrożenie nie tylko dla wcześniaków

WIRUS RS – zagrożenie nie tylko dla wcześniaków

17 listopada, 2018 0 przez mama_wczesniaka neurologopeda

WIRUS RS występuje od późnej jesieni do wiosny. Jest bardzo częstym czynnikiem  odpowiedzialnym za ostre schorzenia układu oddechowego.

 

Kto jest narażony na ciężki przebieg choroby?

W grupie wysokiego ryzyka zakażeń wywołanych przez wirus RS są dzieci poniżej 2 roku życia obarczone:

-wcześniactwem

-zaburzeniami odporności

-mukowiscydozą

-dysplazją oskrzelowo-płucną

-wadami serca

– nadciśnieniem płucnym

 

Objawy zakażenia:

U dorosłych oraz starszych dzieci zakażenie może przebiegać bezobjawowo lub jak zwykłe przeziębienie. Najczęściej pojawia się kaszel, katar i stan podgorączkowy. U dzieci można zaobserwować zapalenie ucha środkowego.

U wcześniaków (oraz dzieci z grupy wysokiego ryzyka) może dojść do zapalenia płuc lub zapalenia oskrzelików z ich skurczem. 

Matka w trzech ostatnich miesiącach ciąży przekazuje dziecku przeciwciała przez łożysko. U wcześniaków okres ten został skrócony. Poziom otrzymanych przeciwciał może nie wystarczyć, dlatego nie są w pełni chronione przed zakażeniem.

Dzieci urodzone przedwcześnie są 10-krotnie bardziej narażone na zakażenie dolnych dróg oddechowych od dzieci urodzonych o czasie, częściej również występują u nich powikłania.

 

Konsekwencje zakażenia wirusem RS:

Zakażenie wirusem RS jest przyczyną prawie 80% hospitalizacji z powodu zapalenia oskrzeli oraz 50

% całkowitej liczby hospitalizacji małych dzieci.

Leczenie najczęściej wymaga wentylacji z użyciem respiratora  i musi być prowadzone w warunkach intensywnej terapii. Przebycie wirusa w pierwszych latach życia dziecka może prowadzić do niewydolności oddechowej lub astmy wczesnodziecięcej.

 

Jak chronić dziecko przed zakażeniem?

– unikać dużych skupisk ludzi jak np. centra handlowe

-nie palić papierosów w obecności dziecka

– nie posyłać dziecka przedwcześnie urodzonego  do żłobka z uwagi na zwiększone ryzyko zakażenia

-izolować dziecko od osób z objawami kaszlu, kataru i gorączki

-starać się karmić malucha pokarmem naturalnym (mlekiem matki) min. przez pierwsze 6 miesięcy życia dziecka

-dbać o higienę, dokładnie myć ręce pod bieżącą ciepłą wodą przed każdym kontaktem z dzieckiem

 

Główną profilaktyką zakażenia wirusem RS u dzieci z grupy wysokiego ryzyka w 1 i 2 roku życia jest immunizacja bierna. Polega na dostarczeniu organizmowi przeciwciał ochronnych (monoklonalnych), skierowanych przeciwko wirusowi.

Przeciwciała podawane są raz w miesiącu podczas występowania zakażeń, od października do kwietnia.

 

Bibligorafia

  1. https://www.mp.pl/pacjent/pediatria/choroby/ukladoddechowy/138055,zapalenie-oskrzelikow?fbclid=IwAR2vzYdynlxdmh9ka6DYVmROBFHcAMISgp-sRm0XFDC4CF7N4csy6xjiEFk
  2. https://www.mp.pl/pediatria/aktualnosci/193844,co-z-profilaktyka-rsv-dla-wczesniakow
  3. https://www.mp.pl/pacjent/pediatria/aktualnosci/badania/175452,konieczna-lepsza-ochrona-zdrowia-wczesniakow?fbclid=IwAR1Ac3IxsBVR9AqIZHHZPB2wh0YRP1SQgQvgIGSwfisQzci_4NxJ43t-Hgw