MMR – odczarujmy szczepionkę

MMR – odczarujmy szczepionkę

8 listopada, 2018 0 przez Łukasz Durajski

Krótko i rzeczowo na temat szczepionki MMR (odra, świnka, rożyczka)

Narodziło się mnóstwo mitów.

✅Brak dowodów na chorobę zapalną jelit, odry i świnki związaną z odrą, różyczkę lub autyzm w czternastoletnim badaniu prospektywnym
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673698240189
Częściowo finansowane przez Merck

✅Szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce a autyzm: brak dowodów epidemiologicznych na związek przyczynowy http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673699012398 Finansowane przez Agencję Kontroli Leków (brytyjska wersja FDA

✅Poważne zdarzenia niepożądane po szczepieniu przeciwko odrze, śwince i różyczce podczas czternastoletniej obserwacji http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&CSC=Y&NEWS=N&PAGE=fulltext&D=ovftd&AN=00006454-200012000-00002 Finansowane przez Merck

✅Szczepionka przeciwko śwince, odrze i różyczce oraz przypadki autyzmu zarejestrowane przez lekarzy rodzinnych: analiza trendów czasowych http://www.bmj.com/content/322/7284/460?view=long&pmid=11222420 Boston Collaborative Drug Surveillance Program częściowo wspierany przez wiele różnych firm farmaceutycznych

✅Populacyjne badanie szczepienia przeciwko odrze, śwince i różyczce a wystepowanie autyzmu http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa021134 Finansowane przez Duńską Narodową Fundację Badawczą, Krajowe Biuro Programu Szczepień, Narodowy Program Szczepień, CDC i National Alliance for Autism Research

✅Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce oraz problemy z jelitami lub regresja rozwojowa u dzieci z autyzmem: badanie populacyjne http://www.bmj.com/content/324/7334/393.abstract Finansowane przez London Department of Health

✅Relacja dziecięcych zaburzeń żołądkowo-jelitowych a autyzmu:badanie kliniczno-kontrolne z wykorzystaniem danych z Wielkiej Brytanii http://www.bmj.com/content/325/7361/419.abstract Boston Collaborative Drug Surveillance Program częściowo wspierany przez wiele różnych firm farmaceutycznych

✅Stężenia i metabolizm rtęci u niemowląt otrzymujących szczepionki zawierające tiomersal: badanie opisowe http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673602116825 Finansowane przez NIH

✅Stronniczość, MMR i autyzm http://adc.bmj.com/content/87/6/493 Analiza badań finansowanych przez UK Medicines Control Agency i London Department of Health

✅Wpływ szczepionki Pentavac i szczepionki przeciw odrze – śwince-różyczce (MMR) na jelita http://gut.bmj.com/content/51/6/816 Finansowane przez University Hospital Hringbraut Reykjavik Science Fund i Wyeth Lederle (nie producent MMR)

✅Epidemiologia i możliwe przyczyny autyzmu http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1592/phco.23.15.1524.31955/abstract Boston Collaborative Drug Surveillance Program częściowo wspierany przez wiele różnych firm farmaceutycznych

✅Zaburzenia ze spektrum autyzmu u dzieci z czynną padaczką i zaburzeniami uczenia się: choroby współistniejące, tło przed- i okołoporodowe oraz cechy napadów http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-8749.2003.tb00881.x/abstract Finansowane przez Petter Silfverskiold Memorial Foundation i Swedish Medical Research Council

✅Autyzm i szczepionki zawierające tiomersal: brak spójnych dowodów na ich związek http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749379703001132 Finansowane przez National Immunization Program, CDC

✅Częstość występowania autyzmu i zgłaszane powodowy autyzmu przez rodziców w populacji północno-wschodniego Londynu http://adc.bmj.com/content/88/8/666 Finansowane przez London Department of Health

✅Thimerosal i występowanie autyzmu: negatywne dane ekologiczne z duńskich danych populacyjnych. Finansowane przez Danish National Research Foundation i Stanley Medical Research Institute

✅Niezamierzone zdarzenia po szczepieniu szczepionką MMR: przegląd systematyczny http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X03002718 Finansowane przez Unię Europejską

✅Związek pomiędzy szczepionką zawierającą tiomersal a autyzmem http://dx.doi.org/10.1001/jama.290.13.1763 Finansowane przez Danish National Research Foundation i Danish Medical Research Council

✅Ocena bezpieczeństwa szczepionek: Szczepionki i autyzm https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK25344/ Finansowane przez Institute of Medicine

✅Wykrywanie przeciwciał antinuclear & antilaminin u dzieci autystycznych, które otrzymały szczepionki zawierające tiomersal. https://www.karger.com/Article/Pdf/79672 Finansowane przez Dudley Dougherty i BHARE Foundations and Autism Research Institute

✅Ekspozycja na thimerosal u niemowląt i zaburzenia rozwojowe: Retrospektywne badanie kohortowe w Wielkiej Brytanii nie wspiera związku przyczynowego. Finansowane przez WHO

✅Szczepionki zawierające tiomersal i zaburzenie spektrum autystycznego: krytyczny przegląd opublikowanych danych oryginalnych http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a2h&AN=14178847&site=ehost-live Finansowane przez NIH

✅Szczepienia MMR i wszechobecne zaburzenia rozwojowe: badanie kliniczno-kontrolne http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673604170207 Finansowane przez brytyjską Medical Research Council; autorzy mają potencjalny konflikt interesów

✅Brak dowodów na związek między szczepionką MMR a zaburzeniem chodu http://adc.bmj.com/content/90/3/292 Finansowane przez WHO

✅Brak wykrywalnej sekwencji genomu wirusa odry we krwi autystycznych dzieci, które otrzymały szczepionkę MMR podczas rutynowego schematu szczepienia dzieci w Wielkiej Brytanii http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jmv.20585/abstract Finansowane przez brytyjski Departament Zdrowia, Fundusz Badawczy i Rozwoju Autyzmu, Fundusz Przyjaciół Fundacji i Szpital Królewski dla chorych dzieci

✅Czy istnieje regresywny fenotyp zaburzeń spektrum autystycznego związany z szczepionką przeciw odrze, śwince i różyczce? Badanie CPEA http://link.springer.com/article/10.1007/s10803-005-0070-1 Finansowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Dziecka i Rozwoju Społecznego oraz Narodowy Instytut Głuchoty i Zaburzeń Komunikacyjnych

✅Brak dowodów na obecność wirusa odry w komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej u dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu
http://pediatrics.aappublications.org/content/118/4/1664
Finansowane przez Fundację Crohna i Colitis z Kanady i Fonds de Recherche en Sante du Quebec; autorzy mają potencjalny konflikt interesów

✅Wczesna ekspozycja na tiomersal i wyniki neuropsychologiczne w wieku 7 do 10 lat
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa071434
Finansowane przez CDC; autorzy mają potencjalny konflikt interesów

✅Ciągłe wzrosty autyzmu zgłaszane do systemu usług rozwojowych w Kalifornii: rtęć w retrospekcji http://dx.doi.org/10.1001/archgenpsychiatry.2007.1
Finansowane przez Departament Zdrowia Publicznego w Kalifornii

✅Brak związku między szczepionką przeciw odrze a autyzmem a enteropatią: studium przypadku
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0003140
Finansowane przez CDC i NIH; autorzy mają potencjalny konflikt interesów

✅Szczepionka przeciw odrze i odpowiedź przeciwciał w zaburzeniach ze spektrum autyzmu
http://adc.bmj.com/content/93/10/832
Finansowane przez brytyjski Departament Zdrowia, Wellcome Trust, National Alliance for Autism Research i Remedi; autorzy mają potencjalny konflikt interesów

✅Prenatalne i niemowlęce działanie thimerosalu na szczepionki i immunoglobuliny oraz ryzyko autyzmu
http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2010/09/13/peds.2010-0309
Finansowane przez CDC; autorzy mają pewne potencjalne konflikty interesów, ale w jakiś sposób zaangażowano grupę SafeMinds przeciwnikow szczepien

✅Rozpowszechnienie wszechobecnych zaburzeń rozwojowych u dzieci w angielskiej szkole w Montrealu
Nie finansowane; autorzy mają potencjalny konflikt interesów

✅Brak związku między wczesnymi problemami żołądkowo-jelitowymi a cechami autystycznymi w populacji ogólnej
http://onlinelibrary.wiley.com/…/j.1469-8749.2011…./abstract
Finansowane przez Australian National Health and Medical Research Council

✅Wrodzony zespół różyczki i zaburzenie ze spektrum autyzmu, któremu zapobiegło szczepienie przeciwko różyczce – Stany Zjednoczone, 2001-2010 http://www.biomedcentral.com/1471-2458/11/340/abstract
Finansowane przez Emory University Global Health Institute

✅Szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce u dzieci
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD004407.pub3/abstract
Finansowane przez Cochrane Collaboration

✅Połączone szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce oraz całkowita liczba szczepionek nie są związane z rozwojem zaburzeń ze spektrum autyzmu: Pierwsze badanie kontroli przypadków w Azji http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X12005828
Finansowane przez Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej Japonii oraz Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii Japonii

✅Liczba antygenów we wczesnoszkolnych szczepionkach i wynikach neuropsychologicznych w wieku 7-10 lat
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pds.3482/abstract
Finansowane przez CDC

✅Uwzględnienie kontrowersji dotyczących związku między szczepionkami zawierającymi tiomersal i autyzmem
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1726-46342013000200018&lng=en&nrm=iso&tlng=en
Finansowane przez Instituto Nacional de Salud (NIH Peru)

✅Zwiększenie ekspozycji na białka pobudzające przeciwciała i polisacharydy w szczepionkach nie wiąże się z ryzykiem autyzmu
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022347613001443
Finansowane przez CDC

✅Absorpcja immunizacyjna u młodszego rodzeństwa dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
http://aut.sagepub.com/content/18/2/148
Finansowane przez Canadian Institute of Health Research i Autism Speaks

✅Badanie bezpieczeństwa schematów szczepień u dzieci w modelu prowansalskim innym niż ludzie: oceny rozwoju neuronalnego, uczenia się i zachowań społecznych
http://ehp.niehs.nih.gov/1408257
Finansowane przez Ted Lindsay Foundation, SafeMinds, National Autism Association, rodzinę Vernick i rodzinę Johnson (grupy anty-szczepionkowe)

✅Występowanie autyzmu (podano szczepionke mmr) u dzieci ze starszym rodzeństwem z autyzmem i bez autyzmu
http://dx.doi.org/10.1001/jama.2015.3077
Finansowane przez NIMH, NIH i Departament Zdrowia i Opieki Społecznej USA

✅Wczesna ekspozycja na szczepionkę przeciw odrze i szyjki macicy oraz tiomersal i ryzyko zaburzeń ze spektrum autyzmu
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X14016892
Finansowane przez Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej Japonii oraz Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii Japonii

✅Podawanie szczepionek zawierających tiomersal niemowlęciu makaków rezus nie powoduje zachowań podobnych do autyzmu lub neuropatologii.
http://www.pnas.org/content/112/40/12498.abstract
Finansowane przez Funded by Ted Lindsay Foundation, SafeMinds, National Autism Association, rodzinę Vernick i rodzinę Johnson (grupy anty-szczepione) i Washington National Primate Research Center oraz U Washington Center for Human Development and Disability

 

Autor: Anna Denslow