Ospa wietrzna – powikłania

Ospa wietrzna – powikłania

29 sierpnia, 2018 0 przez admin

Pierwszym skojarzeniem jakie nam się nasuwa, gdy usłyszymy hasło ‘ospa wietrzna’ jest oczywiście łagodna wysypka, którą przecież każdy z nas przechodził w dzieciństwie. Ale czy to jest tak proste? Czy jest się czego obawiać?

 

Faktem jest, że najczęściej ospa wietrzna ma łagodny przebieg, a najczęstszym powikłaniem jest bakteryjne zakażenie skóry i tkanki podskórnej.

 

Do powikłań ospy wietrznej zaliczmy zapalenie płuc! Tak, to jedno z powikłań, które może trochę zaskakiwać. W takich przypadkach obserwujemy występowanie guzków w płucach. Dotyczy to nawet 8% pacjentów hospitalizowanych w związku z przebiegiem ospy wietrznej.

 

Ospa wietrzna powoduje również wiele powikłań neurologicznych:

  • ataksja móżdżkowa (1 na 4000 zachorowań): zaburzenia chodu, mowy, bóle głowy, wymioty, drżenia,
  • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
  • zapalenie mózgu,
  • zapalenie rdzenia kręgowego,
  • zespół Guillaina-Barriego,
  • porażenia nerwów czaszkowych.

Częstość powikłań neurologicznych szacuje się na poziomie 14-20%.

 

Oko jest narządem, które obrywa w przebiegu ospy wietrznej:

  • zapalenie rogówki,
  • ostrą martwicę siatkówki.

 

Zadajecie sobie pytanie jak można sobie z tym poradzić?

Najskuteczniejszą metodą zapobiegania ciężkich powikłań po ospie wietrznej jest szczepienie.

 

 

Bibliografia: Mania A. i wsp., Ospa wietrzna u dzieci – przebieg kliniczny i możliwe komplikacje, Forum Pediatrii Praktycznej, kwiecień 2018 (20):18-24.
fot: pixabay.com