Szczepienia u dorosłych

Szczepienia u dorosłych

28 stycznia, 2019 0 przez Łukasz Durajski

Dorośli też powinni się szczepić.

Błonica, tężec, krztusiec (Td/Tdap)

Szczepienie należy wykonywać co 10 lat.

Odra, świnka, różyczka (MMR)

Szczepienie należy wykonać w schemacie 2 dawki w odstępie 4. tygodni. U osób wcześniej szczepionych przeciw odrze lub różyczce szczepionkami monowalentnymi szczepienie należy traktować jako przypominające. Podawane w wywiadzie przebycie zachorowań na odrę, świnkę lub różyczkę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia, jednak szczepionkę należy podać nie wcześniej, niż po upływie 4 tygodni od wyzdrowienia.
Nie należy szczepić kobiet na 4 tygodnie przed planowaną ciążą i w okresie ciąży.

Ospa wietrzna

Zaleca się szczepienie:

 • osobom, które nie chorowały na ospę wietrzną i nie zostały wcześniej zaszczepione w ramach szczepień obowiązkowych albo zalecanych;
 • kobietom planującym zajście w ciążę, które nie chorowały wcześniej na ospę wietrzną.

Szczepienie w schemacie: 2 dawki w odstępie 6. tygodni.

WZW B (żółtaczka typu B)

Zaleca się szczepienie, gdy do tej pory nie było wykonane, w schemacie: 0-1-6 miesięcy. Nie jest konieczne szczepienie przypominające osób zdrowych uprzednio zaszczepionych podstawowo, pomimo stężenia przeciwciał antyHBs poniżej poziomu ochronnego (10 j.m./l).

HPV (wirus brodawczaka ludzkiego)

Zaleca się szczepienie kobiet i mężczyzn szczególnie przed rozpoczęciem inicjacji seksualnej.

Schemat dawkowania zależny od producenta:

 • Gardasil/Silgard: 0-2-6 miesięcy
 • Cervarix: 0-1-6 miesięcy

Grypa

Zaleca się szczepienie wszystkich pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z grup ryzyka.

W związku z przesłankami klinicznymi i indywidualnymi:

 • osobom po transplantacji narządów;
 • przewlekle chorym dzieciom (od ukończenia 6 miesiąca życia) i dorosłym, szczególnie chorującym na niewydolność układu oddechowego, astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, niewydolność układu krążenia, chorobę wieńcową (zwłaszcza po przebytym zawale serca), niewydolność nerek, nawracający zespół nerczycowy, choroby wątroby, choroby metaboliczne, w tym cukrzycę, choroby neurologiczne i neurorozwojowe;
 • osobom w stanach obniżonej odporności (w tym pacjentom po przeszczepie tkanek) i chorym na nowotwory układu krwiotwórczego;
 • dzieciom z grup ryzyka od ukończenia 6 miesiąca życia do ukończenia 18 roku życia, szczególnie zakażonym wirusem HIV, ze schorzeniami immunologiczno-hematologicznymi, w tym małopłytkowością idiopatyczną, ostrą białaczką, chłoniakiem, sferocytozą wrodzoną, asplenią wrodzoną, dysfunkcją śledziony, po splenektomii, z pierwotnymi niedoborami odporności, po leczeniu immunosupresyjnym, po przeszczepieniu szpiku, przed przeszczepieniem lub po przeszczepieniu narządów wewnętrznych, leczonych przewlekle salicylanami;
 • dzieciom z wadami wrodzonymi serca zwłaszcza sinicznymi, z niewydolnością serca, z nadciśnieniem płucnym;
 • kobietom w ciąży lub planującym ciążę.

W związku z przesłankami epidemiologicznymi – wszystkim osobom od ukończenia 6 miesiąca życia do stosowania zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego, w szczególności:

 • zdrowym dzieciom w wieku od ukończenia 6 miesiąca życia do ukończenia 18 roku życia (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku od ukończenia 6 do ukończenia 60 miesiąca życia);
 • osobom w wieku powyżej 55 lat;
 • osobom mającym bliski kontakt zawodowy lub rodzinny z dziećmi w wieku do ukończenia 6 miesiąca życia oraz z osobami w wieku podeszłym lub przewlekle chorymi (w ramach realizacji strategii kokonowej szczepień);
 • pracownikom ochrony zdrowia (personel medyczny, niezależnie od posiadanej specjalizacji oraz personel administracyjny), szkół, handlu, transportu, funkcjonariuszom publicznym w szczególności: policja, wojsko,
  straż graniczna, straż pożarna;
 • pensjonariuszom domów spokojnej starości, domów pomocy społecznej oraz innych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w szczególności przebywającym w zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach pielęgnacyjno-opiekuńczych, podmiotach świadczących usługi z zakresu opieki paliatywnej, hospicyjnej, długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa uzdrowiskowego.

Schemat szczepienia: 1 dawka co rok

Pneumokoki

Osoby dorosłe powinny otrzymać szczepienie przeciwko pneumokokom PCV-13 (ew. PPSV-23). Jeżeli to możliwe, PCV-13 należy podać w pierwszej kolejności. Szczepienie przypominające PPSV-23 nie jest konieczne. Szczepionka PCV-10 (10-walentna) nie ma rejestracji do stosowania u dorosłych.

Schemat szczepienia PCV-13 (Prevenar 13): 1 dawka

Meningokoki

Zaleca się szczepienie u pacjentów, szczególnie z grup ryzyka:

 • osobom dorosłym narażonym na ryzyko inwazyjnej choroby meningokokowej: z bliskim kontaktem z chorym lub materiałem zakaźnym (personel medyczny, pracownicy laboratorium), przebywającym w zbiorowiskach (przedszkolach, żłobkach, domach studenckich, internatach, koszarach), osobom z zachowaniem sprzyjającym
  zakażeniu (intymne kontakty z nosicielem lub osobą chorą, np. głęboki pocałunek), osobom podróżującym;
 • osobom dorosłym z wrodzonymi niedoborami odporności: z anatomiczną lub czynnościową asplenią, zakażonym wirusem HIV, nowotworem złośliwym, chorobą reumatyczną, przewlekłą chorobą nerek i wątroby, leczonym ekulizumabem z powodu napadowej nocnej hemoglobinurii lub atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego, przed i po przeszczepieniu szpiku oraz osobom leczonym immunosupresyjnie;

Schemat dawkowania:

meningokoki A+C+W135+Y

 • Menveo: 1 dawka
 • Nimenrix: 1 dawka

meningokoki C

 • Meningitec: 1 dawka
 • NeisVac-C: 1 dawka

meningokoki B

 • Bexsero: 2 dawki w odstępie co najmniej 4. tygodni
 • Trumenba: 2 dawki 0-6 miesięcy

WZW A (żółtaczka typu A)

Zalecane jest wykonanie szczepienia u osób:

 • osobom wyjeżdżającym do krajów o wysokiej i pośredniej endemiczności zachorowań na WZW typu A;
 • osobom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz przy konserwacji urządzeń służących temu celowi;

Schemat dawkowania:

 • Havrix Adult: 1 dawka
 • Avaxim: 2 dawki w odstępie 6-12 miesięcy

Kleszczowe zapalenie mózgu

Zaleca się szczepienie osobom przebywającym na terenach o nasilonym występowaniu tej choroby w szczególności: osobom zatrudnionym przy eksploatacji lasu, stacjonującemu wojsku, funkcjonariuszom straży pożarnej i granicznej,
rolnikom, młodzieży odbywającej praktyki oraz turystom i uczestnikom obozów i kolonii.

Schemat szczepienia:

 • Encepur Adults: 3 dawki (pierwsza dawka w  danym dniu, druga dawka 1-3. miesięcy po 1., trzecia dawka 9-12. miesięcy po drugiej dawce, dawka przypominająca po 3. latach, kolejne dawki przypominające dla pacjentów do 49. roku życia co 5lat, dla pacjentów powyżej 50. roku życia co 3 lata),
 • FSME: 3 dawki (pierwsza dawka w  danym dniu, druga dawka 1-3. miesięcy po 1., trzecia dawka 5-12. miesięcy po drugiej dawce, dawka przypominająca po 3. latach, kolejne dawki przypominające co 5 lat).

Bibliografia:

 1. https://www.mp.pl/szczepienia/artykuly/podrecznik/86604,immunoprofilaktyka-chorob-infekcyjnych-u-doroslych
 2. https://www.mp.pl/szczepienia/artykuly/przegladowe/139686,szczepienie-doroslych
 3. Program szczepień ochronnych na rok 2018, GIS, MZ

Bibliografia:

https://www.mp.pl/szczepienia/artykuly/przegladowe/139686,szczepienie-doroslych

Program Szczepień Ochronnych 2019, GIS