Łukasz Durajski

Uczęszczał do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w rodzinnym Zbiersku. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu, profil biologiczno-chemiczny.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.

Ponadto kształcił się we Włoszech, studiując medycynę na Uniwersytecie Campus Bio-Medico w Rzymie.

Odbył staż podyplomowy w Pleszewskim Centrum Medycznym (wielokrotnie najlepszy szpital niepubliczny w rankingu Rzeczpospolitej).

Doświadczenie zawodowe zdobywał w wielu ośrodkach na świecie podczas miesięcznych praktyk (odbywanych w trakcie studiów):

– VII 2008, Włochy, Universita La Sapienza
– VIII 2010, Grecja, University of Crete
– VII 2011, Ghana, University of Ghana
– VII 2012, Peru, Universidad Catolica Santa Maria.

Lekarz specjalizujący się w dziedzinie pediatrii w Klinice Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Właściciel DrDurajski Clinic w Warszawie.


Prowadzący program
“Pogromcy Medycznych Mitów” w TVN Style


Krajowy Komitet Weryfikacyjny ds. Eliminacji Odry i Różyczki
(World Health Organization for Europe)

Przewodniczący Zespołu ds. Szczepień Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

Klub Młodego Wakcynologa Polskiego Towarzystwa Wakcynologii


Zwycięzca 3. edycji programu “Bitwa o dom”
(produkcja TVN, GoldenMedia)


Członek:

 • Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (PTP) od I 2015 r.,
 • Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej (PTEiDD) od II 2015 r.,
 • Polskiego Towarzystwa Wakcynologii (PTW) od VIII 2015 r.,
 • Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży (PTMMTiP) od III 2018 r.

Członek Honorowy Studenckiego Koła Kardiochirurgii przy Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie.


Certyfikaty:
– kurs Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży (kurs z atestem Infarma)


Autor:

Doświadczenie pozazawodowe

Wiceprezydent ds. marketingu Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland w latach 2010-2011.

Prezydent Oddziału Kraków Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland w latach 2009-2012.

Uczestnik General Assembly International Federation od Medical Students’ Associations:

 • Tajlandia w 2010r.,
 • Dania w 2011r.,
 • Indonezja w 2011r.

Gość:

 • Dzień dobry TVN,
 • Pytanie na śniadanie TVP,
 • Wstajesz i wiesz TVN24,
 • W dobrym stylu TVN Style,
 • Moda na rodzinę TVP,
 • Sonda 2 TVP.

Opieka medyczna w programach:

 • “You Can Dance” w 8 i 9 edycji,
 • “Lepiej późno niż wcale”,
 • “Projekt Lady”,
 • “Hipnoza”,
 • “Azja Express”,
 • “Starsza pani musi fiknąć”.

Radny Powiatu Kaliskiego kadencji 2014-2016


Publikacje naukowe:

– Durajski Ł., Moszczyńska E., Bilska M., Chmielewski D., Jurkiewicz E., Dembowska-Bagińska B., Jóźwiak S., Grajkowska W., Roszkowski M., Szalecki M.: Wieloogniskowy guz germinalny OUN – trudności diagnostyczne i terapeutyczne. Endokrynol.Pediatr., 2015 : Vol. 14, Supl. 1, s. 61

– Moszczyńska E., Durajski Ł., Szalecki M.: Zaburzenia dojrzewania płciowego u dzieci. Klin.Ped. 2015 : Vol. 23, Nr Specjalny Algorytmy w Pediatrii, s. 7062-7075

– Mazur P., Kozynacka A., Durajski Ł., Głowacki R., Pfitzner R., Fijorek K., Sadowski J., Undas A.: Nɛ-homocysteinyl-lysine isopeptide is associated with progression of peripheral artery disease in patients treated with folic acid. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2012 May;43(5):588-93. IF 2,820

– Nowak E., Pfitzner R., Koźlik P., Kozynacka A., Durajski Ł., Przybyłowski P.: Current state of knowledge, beliefs and attitudes towards organ transplantation among academic students in Poland and the potential means for altering them. Transplant Proc. 2014 Oct;46(8):2509-18. IF 0,982

– Nowak E., Pfitzner R., Koźlik P., Kozynacka A., Durajski Ł., Przybyłowski P.: Organ Donor Cards – concepts versus reality. A study among academic students in Poland. Transplant Proc. 2014 Oct;46(8):2519-29. IF 0,982

– Nowak E, Pfitzner R., Koźlik P., Kozynacka A., Durajski Ł., Wasilewski G., Przybyłowski P.: Brain death versus irreversible cardiac arrest – the background and the consequences of young people’s opinions on stating death in Polish transplantology. Transplant Proc. 2014 Oct;46(8):2530-4. IF 0,982

– Koźlik P., Pfitzner R., Nowak E., Kozynacka A., Durajski Ł., Janik Ł., Przybyłowski P.: Correlations between demographics, knowledge, beliefs and attitudes regarding organ transplantation among academic students in Poland and their potential use in designing society-wide educational campaigns. Transplant Proc. 2014 Oct;46(8):2479-86. IF 0,982