Pneumokoki: Prevenar 13 czy Synflorix?

Pneumokoki: Prevenar 13 czy Synflorix?

Grudzień 28, 2018 0 przez Łukasz Durajski

Zacznę od tego, że wreszcie w naszym kalendarzu szczepień mamy bezpłatne pneumokoki. Hura! Jupi!

Obie szczepionki:

  • Synflorix, PCV 10 (firmy GSK)
  • Prevenar 13, PCV 13 (firmy Pfizer)

są skoniugowanymi szczepionkami przeciw pneumokokom. Chronią one przede wszystkim przed inwazyjną chorobą pneumokokową (posocznicą i zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych). Szczególnie dzieci w pierwszych 2 latach życia, gdyż ich układ immunologiczny nie jest jeszcze w pełni dojrzały, a ryzyko zachorowania u dzieci w tym wieku jest największe. Zakres ochrony, jaki zapewniają skoniugowane szczepionki pneumokokowe zależy od ich składu antygenowego.

Wyróżniamy ponad 90 serotypów pneumokoków, wywołujących zachorowania u ludzi, przy czym za większość z nich odpowiada kilkanaście serotypów. Prevenar 13 zawiera dodatkowo serotypy: 3, 6A, 19A. Obie szczepionki chronią w ok. 85% przed inwazyjną chorobą pneumokokową. Występowanie odczynów poszczepiennych w obu przypadkach jest bardzo zbliżone. W opublikowanych w ciągu ostatnich lat badaniach klinicznych wykazano także skuteczność PCV-10 wobec inwazyjnej choroby pneumokokowej (IChP) wywołanej przez serotyp 19A, czyli Synflorix również w sposób krzyżowy potrafi zabezpieczyć przed typem pneumokoka, które nie ma w swoim składzie.

Różnica pomiędzy szczepionkami:

  • Synflorix – bezpłatnie
  • Prevenar 13 – odpłatnie

Szczepionka PCV13 jest zalecana celem czynnego uodpornienia przeciwko chorobie inwazyjnej, zapaleniu płuc i ostremu zapaleniu ucha środkowego wywoływanym przez bakterie Streptococcus pneumoniae u niemowląt, dzieci i młodzieży od 6. tygodnia do 17. roku życia. Szczepionka PCV13 jest także zalecana celem czynnego uodpornienia przeciwko chorobie inwazyjnej wywoływanej przez bakterie Streptococcus pneumoniae u dorosłych w wieku ≥ 18 lat i osób w podeszłym wieku (ChPL 16/10/2013).

Szczepionka PCV10 jest zalecana celem czynnego uodpornienia przeciwko chorobie inwazyjnej oraz ostremu zapaleniu ucha środkowego wywoływanym przez Streptococcus pneumoniae u niemowląt i dzieci w wieku od ukończenia 6. tygodnia życia do ukończenia 5 lat (ChPL 18/02/2014).

Pierwszym miastem w Polsce, które wprowadziło masowe szczepienia przeciwko pneumokokom były Kielce, wówczas była to szczepionka siedmiowalentna – PCV7. Już w pierwszym roku po wprowadzeniu szczepień w grupie najmłodszych dzieci odnotowano spadek zapadalności na zapalenie płuc aż o 60%. Natomiast w 2010 roku stwierdzono u dzieci < 2. roku życia już 82,9% spadek. Co ciekawe i bardzo ważne zaobserwowano także zjawisko odporności zbiorowiskowej (spadek zapadalności na zapalenia płuc o 43,5% w populacji nieszczepionej, u osób powyżej 65. roku życia).

 

Oczywiście idealnie byłoby, gdyby refundowano szczepionkę, która ma więcej serotypów, ale w naszych warunkach bezpłatne pneumokoki to duży sukces. Wybór należy do Was 😀

 

 

Bibliografia:
  1. https://www.mp.pl/szczepienia/specjalne/197420,programy-szczepien-przeciwko-pneumokokom-w-europie-w-2018-roku
  2. https://www.mp.pl/szczepienia/specjalne/122512,programy-szczepien-przeciwko-pneumokokom
  3. https://www.mp.pl/szczepienia/przeglad/pneumokoki/177938,program-szczepien-przeciwko-pneumokokom-a-epidemiologia-zapalenia-opon-mozgowo-rdzeniowych?autoseealso=1
fot: pixabay.com
źródło: mp.pl (1)