Nimenrix – meningokoki A+C+W135+Y

Nimenrix – meningokoki A+C+W135+Y

7 maja, 2019 0 przez Łukasz Durajski

Inwazyjna Choroba Meningkokowa (IChM) może pojawiać się niespodziewanie i rozwijać szybko, a w ciągu 24 godzin może doprowadzić do stanu zagrożenia życia. (1,2)

Czynnikiem wywołującym IChM jest bakteria Neisseria meningitidis).

Nawet 10% osób, które zachorowały na inwazyjną chorobę meningokokową umiera pomimo zastosowania antybiotyków. (3)

Nawet do 19% pacjentów może mięć trwałe powikłania po przechorowaniu. (4)


Aż za 90% przypadków inwazyjnej choroby meningokokowej odpowiada 5 serogrup Neisseria meningitidis:
A + B + C + W-135 + Y


Objawy bardzo często w początkowej fazie przypominają przeziębienie.

Najczęstsze objawy u dzieci poniżej 1 roku życia (5,6):

Szczepionkę zaleca się szczególnie podróżującym w miejsca o wyższej zapadalności na inwazyjną chorobę meningokokową.

W ciągu roku na IChM zapada ponad 1 200 000 osób (1,2mln). (7)

Występowanie poszczególnych serotypów Neisseria meningitidis w poszczególnych rejonach świata: (7)

Schemat szczepienia przeciwko meningokokom grup A + C + W-135 + Y: (8)


Przeciwko meningokokom A + C + W-135 + Y możemy szczepić od 6 tygodnia życia.


Z jakimi szczepieniami możemy łączyć Nimenrix?
– błonica, tężec, krztusiec
– żółtaczka typu A i B (WZW A i B)
– Hib
– poliomyelitis
– pneumokoki
– odra, świnka, różyczka

Działania niepożądane (8)

Bibliografia
1.World Health Organization, Wkly Epidemiol Rec. 2011; 86(47): 521-540.
2. Jackowska J., Wagiel E., Inwazyjna choroba meningokokowa – opis przypadków uwzględniające czynniki prognostyczne. Postępu Nauk Medycznych, t. XXVII, nr 10B, 2014.
3. www.immunize.org/catg.d/p4210.pdf
4. Talarek E., Inwazyjna choroba meningokokowa u dzieci, Forum Zakażeń 2013; 4(6).
5. Thopmpson MJ, Ninis N., Sullivan E., Meningococcal Vaccinations, Infect Dis Ther 2016; 5:89-112.
6. Meningococcal Meningitidis and Sepicaemia Guidelines Notes, Meningitis Research Foundation, http://meningitis.org/assets/x/50631
7. Jafri RZ et al., Global epidemiology of invasive meningococcal disease. Population Health Metrics 2013; 11(1): 17.
8. Charakterystyka Produktu Leczniczego Nimenrix

Fot: mims.com, serro.at, Pfizer