Wady wymowy u dzieci

Wady wymowy u dzieci

2 stycznia, 2020 0 przez Łukasz Durajski

Logopedia to szeroka dziedzina a liczba specjalistów jest duża. Na początek kilka definicji.

LOGOPEDA specjalista zajmujący się likwidacją wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się i umożliwieniem przezwyciężenia problemów osobom mającym trudności z mówieniem, rozumieniem, czytaniem i pisaniem.

NEUROLOGOPEDA specjalista zajmujący się diagnostyką oraz terapią zaburzeń mowy oraz komunikacji pochodzenia neurologicznego.

SUROLOGOPEDA specjalista zajmujący się diagnostyką oraz terapią zaburzeń mowy spowodowanych uszkodzeniem słuchu.

BALBUTOLOGOPEDA specjalista w zakresie interwencji i terapii w przypadku jąkania, giełkotu, niepłynności o podłożu neurogennym, psychogennym i organizcznym.

Logopedia to nauka o rozwijaniu mowy i usuwaniu jej wad.

W rozwoju mowy wyróżniamy kamienie milowe, czyli takie progi omownie przyjęte, mające na celu pomóc nam zorientować się czy nasze dziecko rozwija się prawidłowo.

Kamienie milowe

do 3. miesiącawokalizacje, głużenie
3. – 6. miesiąc życiagłuży, grucha, bawi się głosem
6. – 9. miesiąc życiagaworzenie kanoniczne, wymawia ciągi
sylab z intonacją
9. – 12. miesiąc życiawypowiedzi coraz bardziej przypominają
brzmieniem wyrazy danego języka
12. – 15. miesiąc życia“gwara niemowlęca”
15. – 18. miesiąc życiaokoło 5 – 50 słów
18. – 24. miesiąc życiaeksplozja rozwoju mowy
24. – 30. miesiąc życiaproste pytania, proste zdania złożone
30. – 36. miesiąc życiaokoło 1000 słów
mowa zrozumiała w 75%
36. – 48. miesiąc życiazłożone zdania
mowa w pełni zrozumiała
48. – 60. miesiąc życiazłożone struktury mowy
Na co zwracać uwagę?
Wiekco powinno byćna co zwrócić uwagę
do 1. mż.różne rodzaje krzyku, mlaskanie, cmokanie
głośny, nagły dźwięk zmienia zachowania niemowlęcia
to nie jedynie zjawiska występujące w tym okresie
2. – 4. mż.głużenie (gruchanie)
reakcja na różne dźwięki, głośny śmiech
nie widać różnicy w głużeniu u dzieci słyszących i niesłyszących
4. – 6. mż.gaworzenie
proste sylaby
dziecko “rozmawia” z rodzicami
jeżeli rodzic zwraca uwagę na gaworzenie i naśladuje swoje dziecko, wówczas intensyfikuje gaworzenie i wspiera rozwój mowy
6. – 7. mż.gaworzenie samonaśladowcze
dziecko potwarza sylaby (np. bababa, mamama)
pierwsze wyrazy lub dźwięki podobne do wyrazów
dziecko z wadą słuchu nie gaworzy samonaśladowczo
9. – 10. mż.echolalia – dziecko naśladuje mowę rodziców
powtarzające się sylaby
dziecko rozumie zbitkę słów, np. “nie ruszaj”
gaworzenie podobne do języka, które dziecko na codzień słyszy
11. – 12. mż.wypowiedzi przypominają wyrazyśrednio dziecko używa około 6 wyrazów, ale może mówić więcej lub nie mówić nic
12. – 18. mż.wyraz sylaba zamiast pełnego zdaniapierwszy wyraz, który coś oznacza powinien się pojawić między 8. a 18. miesiącem życia !!!
18. – 23. mż.dwuwyrazowe sentencje
głównie rzeczowniki
około 170 wyrazów
2 lataprzewaga zdań pojedynczych
3 latawymowa samogłosek ustnych i nosowych, spółgłosek h, f, w, t, d, p, b
4 latawymowa k, g, ś, ź, ć, dźprzed 4 rż. zamienia r na j, l
po 4 rż. nie powinien zamieniać k/t oraz g/d
może zamieniać sz, ż, cz, dż na s, z, c, dz lub ś, ź, ć, dź
5 latwymowa sz, ż, cz, dż
zamiana r/l
własne wyrazy (np. ukradacz zamiast złodziej)
co 3 5-latek wymawia r
6 – 7 latwymowa wszystkich głosekdo 10 rż. cechy mowy dojrzałej

Rola neurologopedy

 • ocenia poziom dojrzałości funkcji pokarmowych dziecka, co przekłada się na ocenę synchronizacji oddychania i fonacji, a to z kolei jest istotne dla produkcji naturalnych ciągów dźwiękowych,
 • ocenia siłę mięśni artykulacyjnych,
 • ocenia tor oddechu,
 • ocenia poziom wrażliwości twarzy dziecka na dotyk (może on być wygórowany u dzieci z cięcia cesarskiego oraz obniżony u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym),
 • ocenia reakcje na bodźce dźwiękowe,
 • ocenia anatomię i funkcję aparatu mowy.

Smoczki

Wady wymowy i zgryzu nie zależą od jakości smoczka, ale od nieprawidłowego modelu ssania.

Rodzaj smoczka ma znaczenie:

 • zbyt długi: problem z prawidłową wymową k, g, h
 • zbyt wąski: problem z karmieniem łyżeczką, piciem z kubka, zamykaniem warg, seplenienie międzyzębowe,
 • zbyt miękki: seplenienie międzyzębowe,
 • zbyt twardy: brak wpływu na wymowę.

Smoczek powinniśmy odstawić do 18 m.ż.

Krótkie wędzidełko języka (ankyloglossia), czyli wędzidełko, którego budowa ogranicza normalne ruchy języka.

Najlepiej, aby podcięcie wędzidełka wykonane było na oddziale noworodkowym po ocenie doradcy laktacyjnego i neonatologa. Wówczas można zaobserwować nieprawidłowe ssanie piersi.

Opóźniony rozwój mowy (ORM)

Prosty ORM powinien ustąpić po 3. roku życia. ORM stwierdza się u 13-18 % dzieci w wieku 1,5 – 3 lat.

Bibliografia

 1. A. Żebryk-Stopa, Wady wymowy u dzieci – rola pediatry i lekarza rodzinnego we wczesnym rozpoznawaniu i leczeniu, wykład podczas Jesieni Pediatrycznej, Medycyna Praktyczna, 2018
 2. Rozwojowe kamienie milowe: rozwój poznawczy, Pediatria po Dyplomie Vol. 15 Nr 4, Sierpień 2011