Bezpieczeństwo w kinie

Bezpieczeństwo w kinie

28 maja, 2021 0 przez Łukasz Durajski

Wizyta w kinie jest bezpieczniejsza, ponieważ:

w kinach miejsca alokowane są przez system biletowy, który automatycznie narzuca odpowiedni odstęp, zapewniając utrzymanie dystansu społecznego, 

na salach kinowych zapewniona jest ciągła wymuszona wymiana powietrza,

widzowie podczas seansu siedzą tyłem do siebie i nie prowadzą rozmów,

widzowie mają obowiązek nosić maseczkę.

Możliwość udziału widzów w seansie jest dopuszczalna pod warunkiem:

 1. zakrywania ust i nosa przez widzów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. udostępnienia przez kino widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym, że nie więcej niż 50 % liczby miejsc;
 3. obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:
  • widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, 
  • widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,  osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
  • osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
 4. zapewnienia, aby widzowie nie spożywali napojów lub posiłków.

więcej na: https://www.gov.pl/web/archiwum-kultura/wytyczne-dla-kin-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce

Co działo się w kinie podczas pandemii?

W Korei Południowej Komitet Promocji Filmu (znany również jako Komitet Youngjina) przeprowadził 22 września badanie pod egidą Komitetu Zarządzania Bezpieczeństwem Przemysłu Filmowego, w którym przeanalizowano status potwierdzonych przypadków COVID-19 w odniesieniu do kin. W Korei Południowej od wybuchu pandemii funkcjonował rozbudowany system śledzenia kontaktów, wspomagany przez wysoki poziom technologii kraju znanego ze smartfonów Samsung. Komisja ustaliła, że ​​w okresie od 1 lutego do 20 września br. W kinie odbyło się 49 wizyt osób, u których później zdiagnozowano COVID-19. W sumie w tym okresie miało miejsce 31,5 miliona wizyt w kinach, ale żaden z 49 zarażonych kinomanów nie przekazał wirusa innej publiczności lub pracownikowi.

Według Nocutnews: „Niezwykle niska liczba wizyt potwierdzonych pacjentów w porównaniu z całkowitą liczbą widzów w kinach oraz brak dodatkowych infekcji i przypadków transmisji jest wynikiem poprawy poziomu kwarantanny i aktywnej współpracy publiczności”. Należy zauważyć, że noszenie maski w Korei, a także w Chinach, Japonii i krajach Azji Południowo-Wschodniej było powszechne jeszcze przed pandemią koronawirusa, częściowo z powodu wcześniejszych epidemii, takich jak SARS i MERS. Korea Południowa wprowadziła również znaczne zasoby technologiczne w celu zminimalizowania kontaktu z ludźmi, poprzez automatyczne wystawianie biletów, ustępstwa w zakresie samoobsługi, a nawet powitanie robota.

Inne badanie przeprowadzone przez Hermann-Rietschel-Instituts der Technischen Universität w Berlinie, Niemcy, przeprowadzone na zlecenie niemieckiej organizacji zajmującej się kinem HDF. „Jeśli oddychasz tylko w kinie, liczba wdychanych aerozoli jest nadal znacznie niższa niż w biurze, w którym ludzie mówią, nawet przy zbyt długim filmie. Według badania ma to również związek z rodzajem wentylacji w kinach ”.

Należy zauważyć, że chociaż wydaje się, że kino stanowi stosunkowo niskie ryzyko przeniesienia wirusa SARS-CoV-2, nie jest to to samo, co twierdzenie, że te miejsca nie stanowią żadnego ryzyka. Co więcej, ludzie nie przestali chodzić do sklepów spożywczych ani podróżować środkami transportu publicznego, mimo że oba te czynniki stanowią bardzo realne ryzyko zarażenia się wirusem. „Nie jest to wolne od ryzyka i ważne jest, aby opinia publiczna to zrozumiała” – powiedział dr Joyce Sanchez, specjalista od chorób zakaźnych z Medical College of Wisconsin, jak powiedział w sierpniowym artykule WSJ. Podkreśla jednak, że „na dzień dzisiejszy nie ma żadnej literatury medycznej [ani] opublikowanych badań, które wykazałyby, że kino było miejscem transmisji wirusa. Szczerze mówiąc, czas pokaże ”.

W ciągu dwóch miesięcy od oświadczenia Sancheza nie wykryto żadnych dodatkowych infekcji w kinach, nawet po premierze „Teneta” i powrocie Chin do normalności kasowej. „Nic nie jest w 100% bezpieczne” – powiedział magazynowi Vulture dr Robert Lahita, prezes medycyny w St. Joseph’s Health w New Jersey, profesor medycyny w New York Medical College i adiunkt medycyny w Rutgers. „Ale powiedziałbym, że jesteś bezpieczny w 95%, jeśli pójdziesz do kina [z wszystkimi podanymi środkami]”.

W Singapurze 15 lipca widz, który uczestniczył w pokazie w GoldenVillage VivoCity w sali nr 4, został zidentyfikowany jako zarażony COVID-19 w tym czasie. Doniesiono, że „kierownictwo kina natychmiast odwołało wszystkie nadchodzące pokazy w sali kinowej, w której była osoba zakażona i uruchomiło agencję czyszczącą i dezynfekującą z listy NEA, która przeprowadziła dokładne czyszczenie i dezynfekcję sali i wszystkich ogólnodostępnych obszarów”. Nigdy nie zgłoszono żadnych powiązanych infekcji.

W Wielkiej Brytanii był również co najmniej jeden przypadek, w którym personel kina uzyskał wynik pozytywny na obecność COVID-19. Jednym z takich przypadków było dwóch członków zespołu z kompleksu kinowego Odeon Silverlink niedaleko Wallsend we wrześniu po ponownym otwarciu kin w Wielkiej Brytanii. „Po przetestowaniu naszych odpowiednich kolegów z Silverlink, dwóch kolegów, którzy uzyskali wynik pozytywny, zostało odizolowanych i teraz wracają do zdrowia w domu” – cytuje Odeon. „W tym przypadku zareagowaliśmy szybko i zgodnie z wytycznymi rządu. Siła i skuteczność naszych szczegółowych środków czystości zapewniła, że ​​nasze kino pozostało otwarte i bezpieczne ”. Żadni goście ani dodatkowi pracownicy nie zostali zarażeni w wyniku tego incydentu.

Wreszcie, zostaliśmy poinformowani przez Kanadyjskie Stowarzyszenie Kina Filmowego (MTAC), że wykryli przypadki infekcji pracowników kina, z których żadna nie spowodowała rozprzestrzeniania się. Według MTAC „spośród ponad 200 przebadanych lokalizacji odnotowano tylko pięć przypadków potwierdzonych przypadków COVID-19 u osób przebywających w środowisku kinowym – wszystkich pracowników, którzy przeprowadzili samokontrolę, szukali testów i zgłaszali wyniki”. Dyrektor wykonawczy MTAC Nuria Bronfman przytoczyła to odkrycie w liście otwartym do władz Ontarii, wzywając je do zezwolenia na otwarcie kina.

Oprócz tych czterech globalnych ustaleń, dwóch z udziałem klientów i siedmiu z udziałem pracowników, nie byliśmy w stanie zweryfikować kolejnego przypadku COVID-19 związanego z kinem. Jeśli ktoś natknął się na dalsze przypadki, zapraszamy do podzielenia się nimi z nami, abyśmy mogli nadal aktualizować i śledzić sytuację.

Co naukowcy mówią o bezpieczeństwie w kinie?

Bardzo ciekawe badania dotarły do nas z monachijskiej opery Staatsoper. Wspólnie z instytucjami przeprowadzono badania dotyczące bezpiecznego wyboru miejsc dla uczestników. Przeanalizowano dwa warianty rozsadzenia publiczności:

 1. tzw. salzburski, czyli tak jak na szachownicy,
 2. stosowany przez teatry niemieckie, gdzie co drugi rząd pozostawał pusty.

W obu wariantach analizowano cyrkulację powietrza oraz ruch obecnych w nim bakterii.

Oba scenariusze okazały się bezpieczne. Dodatkowo ciekawym wnioskiem jest fakt, że zwiększenie liczby widzów nie oznacza większego ryzyka zarażenia się koronawirusem.


Wyznaczono warunek bezpieczeństwa w zakresie przepływu powietrza:

36 m sześciennych na godzinę na jedną osobę przy maksymalnej liczbie 2100 widzów.


Co z ryzykiem?

Ryzyko przeniesienia wykracza poza prostą zasadę bezpiecznej odległości – zależy również od innych czynników, takich jak przepływ powietrza, wiremia i czas kontaktu z innymi ludźmi. Tabela zawierająca wszystkie te czynniki pozwala lepiej ocenić ryzyko transmisji w różnych miejscach i przy różnych czynnościach.

Dystans fizyczny jest ważną częścią środków kontroli COVID-19. Zasady określające pojedynczą określoną odległość fizyczną (1 lub 2 metry) między osobami w celu ograniczenia przenoszenia SARS-CoV-2, wirusa wywołującego COVID-19, opierają się na przestarzałym, dychotomicznym pojęciu wielkości kropli oddechowych. Pomija to fizykę emisji oddechowych, gdzie krople wszystkich rozmiarów są uwięzione i przemieszczane przez wydychaną wilgotną i gorącą turbulentną chmurę gazu, która utrzymuje je w koncentracji, przenosząc je przez metry w ciągu kilku sekund. Po dostatecznym spowolnieniu chmury wentylacja, specyficzne wzorce przepływu powietrza i rodzaj aktywności stają się ważne. Ważna jest również wiremia emitera, czas ekspozycji i podatność osobnika na infekcję.

Brytyjska Naukowa Grupa Doradcza ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (SAGE) szacuje, że ryzyko przeniesienia SARS-CoV-2 na 1 m może być 2-10 razy wyższe niż na 2 m. W systematycznym przeglądzie zleconym przez Światową Organizację Zdrowia podjęto próbę analizy fizycznej odległości w odniesieniu do transmisji koronawirusa. Podano, że fizyczna odległość <1 m skutkuje ryzykiem transmisji na poziomie 12,8%, w porównaniu z 2,6% przy odległości ≥ 1 m, przy uwzględnieniu fizycznych odległości wynoszących 1 m lub więcej. Należy zwrócić uwagę na ograniczenia przeglądu. W oryginalnych badaniach nie wszystkie odległości były jednoznaczne; niektóre zostały oszacowane przez autorów przeglądu. W różnych badaniach stosowano różne odległości do kategoryzacji kontaktów społecznych (na przykład 1,8 m uznano za bliskie w jednym badaniu, a odległe w innym), ale zostały one zebrane w tej samej analizie. Podsumowanie opierało się w dużej mierze na danych z epidemii SARS-CoV-1 i MERS i tylko częściowo uwzględniono zakłócenia środowiskowe.

Jakie zasady bezpieczeństwa zastosowano w naszych kinach?

Ogólne zasady funkcjonowania w kinie
Dzięki uprzejmości sieci Multikino
Przykład zasad kupowania biletów
Dzięki uprzejmości sieci Multikino
Przykład zasad zajmowania miejsc w kinie
Dzięki uprzejmości sieci Multikino
Przykład zasad obowiązujących w kinie
Dzięki uprzejmości sieci Multikino

CINEMA SAFE

Bibliografia

 1. https://www.health.com/condition/infectious-diseases/coronavirus/are-movie-theaters-safe-coronavirus
 2. https://www.cinemasafe.org
 3. https://celluloidjunkie.com/2020/10/19/cj-analysis-the-number-of-covid-19-outbreaks-traced-to-cinemas-is-zero/
 4. https://www.rp.pl/Covid-19/201019552-Badanie-Jak-sadzac-widzow-w-teatrze-w-czasie-pandemii.html
 5. https://www.staatsoper.de/media/content/PDFs/Corona/Bayerische_Staatsoper_Final_Report_Pilot_Study__3.Dezember_2020.pdf
 6. https://www.isglobal.org/en/archivo-novedades-cientificas-covid19
 7. https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3223

Dziękuję sieci Multikino za udostępnienie materiałów.