Rzekomo niezależni lekarze i brak merytoryki

Rzekomo niezależni lekarze i brak merytoryki

8 sierpnia, 2021 1 przez Łukasz Durajski

PSNLiN #ulotka

Omawiam ulotkę przygotowaną przez Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców odradzającą szczepienia przeciwko Covid-19. Nie zachowałam proporcji – treści w ulotce jest niewiele w przeciwieństwie do moich argumentów (czerwone kropki – punkty zawarte w ulotce).

🔴 Narodowy Program Szczepień po raz pierwszy w historii rekomenduje zastosowanie preparatów inżynierii genetycznej u ludzi.

✔ Czy szczepionka mRNA jest wykonana za pomocą narzędzi inżynierii genetycznej? Tak. Czy to coś złego? Absolutnie nie! Mamy już doskonały lek przeciwko rdzeniowemu zanikowi mięśni (SMA) stworzony za pomocą właśnie inżynierii genetycznej z adenowirusem jako wektorem i dostarczycielem prawidłowo działającego genu. Dzieci, którym podano preparat na początkowym etapie choroby mogły prawidłowo się rozwijać pod względem ruchowym. Lek Zolgensma jest obecnie najdroższym lekiem świata – 2 mln Euro za jedną dawkę ratującą życie dziecka. Przez zdecydowaną większość naszych obywateli sformułowanie „zastosowanie preparatów inżynierii genetycznej u ludzi” budzi lęk wynikający z niewiedzy. Tymczasem jest to nowoczesna, doskonała metodologia pozwalająca z niezwykłą precyzją (oczywiście między innymi) operowania genami dla dobra, zdrowia i życia człowieka.
✔ Mój wniosek – tak sformułowane zdanie ma za zadanie tylko jedno – wzbudzenie strachu i podejrzliwości.

🔴 Producenci tzw. szczepionek na Covid-19 przewidują zakończenie badań klinicznych preparatów najwcześniej na grudzień 2022.

✔ Kolejne stwierdzenie bardzo często powtarzane przez osoby czy grupy przeciwne szczepieniom. Wszystkie obecne szczepionki (4 w UE) zakończyły III fazę badań klinicznych. Bez tego niemożliwe byłoby złożenie dokumentów do EMA, aprobata i dopuszczenie do obrotu. Niemniej jednak na stronie ClinicalTrials.gov dla szczepionki Pfizera (pod numerem NCT04368728) figuruje data 2 maj 2023 roku jako tzw. Estimated Study Completion Date. W dosłownym tłumaczeniu jest to data, w której ostatni uczestnik badania klinicznego został zbadany lub otrzymał interwencję/leczenie w celu zebrania ostatecznych danych dla głównych mierników rezultatu, drugorzędowych mierników rezultatu i zdarzeń niepożądanych (tj. ostatnia wizyta ostatniego uczestnika). Krótko mówiąc szczepionka ukończyła III fazę, ale jeszcze do 2.05.2023 prowadzi się obserwację uczestników badania wyłącznie w celu sporządzenia ostatecznego raportu. Monitorowanie uczestników badań jest standardową procedurą po tym, jak szczepionka została zaaprobowana przez urzędy regulacyjne. Z chwilą ukończenia badań III fazy produkt medyczny wchodzi w fazę IV. W przypadku wielu leków ten etap obserwacji trwa do dziś (nawet po upływie kilkunastu lat). Estimated Study Completion Date dla Moderny (NCT04470427) to 22 października 2022 r, a dla AstraZeneca (NCT04324606, NCT04400838, NCT04444674) – wrzesień, październik i grudzień 2021. Ponadto wszystkie 4 firmy biotechnologiczne szczepionki złożyły dokumenty do pełnej aprobaty (już nie warunkowej czy awaryjnej) szczepionek, które to mają być rozważone w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=134569755481069&id=102990628638982.
✔ To jeszcze proszę dowody opublikowania wyników badań III fazy klinicznej: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2034577
https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-announce-publication-results-landmark
o zakończeniu trzeciej fazy badań pisał też Transkript – niemiecki kwartalnik branżowy specjalizujący się w dziedzinach biotechnologii i biofarmacji. Wpis nosi datę 19.11.2020r.
https://transkript.de/news/biontechpfizer-phase-iii-studie-abgeschlossen.html?fbclid=IwAR3dj6r7OP4ljHOxiVYj-AfHGi9DFQqm_Z85RW91JNK-pEWyoif259jp0ME

🔴 Brak jest wystarczających danych o długoterminowych skutkach szczepienia na Covid-19.

✔ Najwcześniej rozpoczął badania kliniczne Pfizer – 7 maj 2020. A zatem minęło już 14 miesięcy odkąd pierwszym ochotnikom podano szczepionkę. Jak dotąd nie pojawiły się żadne doniesienia o reakcjach niepożądanych, które rozwinęły się do tego czasu z powodu szczepionki. Co może być przyczyną ew. długoterminowych skutkach działania szczepionki? Na przykładzie szczepionki Pfizera – po ok. 3 dniach główny jej składnik – mRNA – jest degradowany a nanolipidy są utylizowane przez komórkę. Do tego żaden z elementów szczepionki nie jest obcy dla komórki. O bezpieczeństwie użycia adenowirusów jako wektorów pisałam w punkcie 1. Czy nanolipidy lub białko kolca przekracza barierę krew-mózg? Nie. O tym pisałam tutaj https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=118285390442839&id=102990628638982 i tutaj https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=119229127015132&id=102990628638982.
✔ A zatem co pozostaje po szczepionce w organizmie? Przeciwciała i aktywowane komórki. Zupełnie tak samo, jak po każdym innym preparacie tego typu. Zdarzenia, które pojawią się po kilu latach mogą być zupełnie losowe i trudno będzie powiązać je z działaniem szczepionki. Zgadzam się jednak, że dalsze obserwacje muszą być prowadzone, aby zidentyfikować potencjalnie przeciwwskazania, na przykład dla pacjentów z chorobami krwi w wywiadzie, przebytą lub obecną małopłytkowością lub istniejącymi wcześniej schorzeniami immunologicznymi.
https://www.webmd.com/vaccines/covid-19-vaccine/news/20200507/pfizer-starts-clinical-trials-of-covid-19-vaccine

🔴 Efektem podania tzw. szczepionki na Covid-19 jest wewnątrzkomórkowa produkcja białka kolca (spike protein), która uruchamia wewnątrzkomórkowe procesy krzepnięcia krwi.

✔ Ja zrozumiałam to zdanie w ten sposób – wewnątrz komórki produkowane jest białko kolca co powoduje uruchomienie w tej komórce procesów krzepnięcia krwi. To nie jest prawda. W mechanizmie zwiększenia krzepliwości po podaniu szczepionki [przede wszystkim wektorowej choć nie tylko] uczestniczą przeciwciała skierowane przeciwko czynnikowi płytkowemu 4 (PF4). Przeciwciała te indukują apoptozę płytek krwi (stąd spadek ich liczby) i aktywność prokoagulacyjną (zdolność do tworzenia skrzepów).
✔ Po analizie bardzo rzadkich zdarzeń zakrzepowych obserwowanych po szczepieniu szczepionką AstraZeneca, naukowcy doszli do wniosku, że przeciwciała przeciwko białku kolca SARS-CoV-2 nie reagują krzyżowo z czynnikiem płytkowym 4, białkiem będącym celem tego rzadkiego zaburzenia (czyli to nie te przeciwciała wiążą się z PF4). Jest mało prawdopodobne również, aby przeciwciała przeciwko białku kolca S były odpowiedzialne za powikłania zakrzepowe u większości pacjentów z Covid-19.
✔ Zatem konieczne jest wyjaśnienie mechanizmu, za pomocą którego szczepienie [rzadko] indukuje przeciwciała anty-PF4 powodujące poszczepienny zespół zwiększenia krzepliwości. Autorzy pracy konkludują, że nie ma wyraźnej potrzeby zmiany docelowego antygenu SARS-CoV-2 w strategii szczepień. https://www.researchsquare.com/article/rs-404769/v1 https://www.bmj.com/content/372/bmj.n699/rr-6
✔ A zatem, nie udowodniono, czy za te reakcje zwiększenia krzepliwości odpowiada białko kolca, skierowane przeciwko niemu przeciwciała czy też inne mechanizmy. Są podawane różne hipotezy bez wskazania na konkretną.

🔴 Groźne dla życia powikłania po tzw. szczepieniu na SARS-CoV-2 wynikające z uruchomienia procesów krzepliwości krwi, mogą powodować zatory czyli zawały serca, udary mózgu oraz niedokrwienne stany dysfunkcji wszystkich narządów i części ciała.

✔ Tak, to częściowo prawda. Dlaczego częściowo? Bo bez podania częstotliwości występowania tych niepożądanych zdarzeń powstaje wrażenie, że nie należą one do rzadkości. Tymczasem zdarzenia zakrzepowe występują u 1 osoby na 100 tys. podanych dawek. Należy to rozważyć w kontekście częstości występowania zakrzepicy zatok żylnych mózgu w populacji ogólnej (szacowanej na 0,22 do 1,57 przypadków rocznie na 100 000 osób). W badaniu stwierdzono, że to rzadkie ryzyko wystąpienia zakrzepów ma miejsce także w przypadku innych szczepionek; na odrę, wirusowe zapalenie wątroby typu B i grypę. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejme2106315 https://www.nature.com/articles/s41591-021-01408-4 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28888342/ https://adc.bmj.com/content/archdischild/84/3/227.full.pdf

🔴 Przy kolejnych dawkach tzw. szczepionki na Covid-19 wzrasta ryzyko powikłań ze strony układu immunologicznego: szoku anafilaktycznego, ADE (wzmożonej odpowiedzi zależnej od przeciwciał), powikłań związanych z krzepliwością krwi czyli zatorów (udar mózgu, zawał serca, zator żylny i zator płucny) oraz ryzyko zapalenia mięśnia sercowego.
✔ Wg najnowszych badań osoby, które miały ciężką reakcję alergiczną na pierwszą dawkę szczepionki mRNA, nie miały problemów po drugiej dawce – zgodnie z retrospektywnym wieloośrodkowym amerykańskim badaniem opublikowanym w JAMA Internal Medicine (26 lipiec 2021). Alergolodzy zalecają podanie leków antyhistaminowych przed drugą dawką osobom, które miały ciężką reakcję po pierwszej dawce. Z tych danych nie wynika, aby ryzyko pojawienia się szoku anafilaktycznego wzrastało przy kolejnych dawkach szczepionki. Do tego ryzyko to nie jest wysokie i wg CDC wynosi 2,5 (Moderna) -11,1 (Pfizer) przypadków na 1 mln dawek, w większości u osób z poważną alergią w historii.
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2776557
https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2021/03/very-few-severe-allergic-reactions-tied-mrna-covid-vaccines
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2782348?guestAccessKey=5bce44d8-672d-454c-bf71-b4b9a66cb866&utm_source=For_The_Media&utm_medium=referral&utm_campaign=ftm_links&utm_content=tfl&utm_term=072621
✔ ADE (antibody-dependent enhancement) występuje, gdy przeciwciała wytworzone podczas odpowiedzi immunologicznej (naturalnej lub poszczepiennej) rozpoznają i wiążą się z wirusem, ale nie są w stanie zapobiec infekcji (nie neutralizują wirusa). Zamiast tego przeciwciała te działają jak „koń trojański”, pozwalając wirusowi dostać się do komórek i zaostrzyć odpowiedź immunologiczną. Klasycznym przykładem jest zakażenie różnymi typami wirusa Denga.
➡ Jak dotąd nie wykryto tego zjawiska u osób zakażonych SARS-CoV-2. Dlaczego?
a) większość ludzi została zakażona różnymi koronawirusami w ciągu swojego życia, a ADE nie zostało zidentyfikowane w wyniku tych infekcji.
b) gdy osoby z Covid-19 otrzymały osocze zawierające przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2, nie doświadczyły nasilenia choroby.
https://www.nature.com/articles/s41564-020-00789-5
https://immunizebc.ca/ask-us/questions/do-mrna-vaccines-cause-antibody-dependent-enhancement-ade-covid-19-disease

➡ Jak dotąd nie wykryto tego zjawiska u osób zaszczepionych przeciwko SARS-CoV-2. Dlaczego?
a. u zwierząt doświadczalnych zaszczepionych przeciwko SARS-CoV-2 nie doszło do nasilenia choroby po zakażeniu ich wirusem.
b. Szczepionka Pfizera indukuje powstanie przeciwciał neutralizujących (https://wbww.nature.com/articles/s41586-020-2814-7), a zatem mało prawdopodobne jest wystąpienie ADE. Tym bardziej, że u 5% zaszczepionych osób z III fazy, u których szczepionka zawiodła i doszło do zakażenia wirusem nie obserwowano cięższego przebiegu COVID-19.
➡ W procesie wytwarzania szczepionki przeciwko Covid-19 naukowcy opracowali strategie obejmujące unikania ADE. Obejmowały one:
a. Wczesne etapy projektowania szczepionki – badania ukierunkowane na takie białko SARS-CoV-2 (kolec S), które z najmniejszym prawdopodobieństwem wywoła ADE.
b. Projektowanie badań na zwierzętach w celu identyfikacji ADE po szczepieniu
c. Ocena pacjentów w badaniach klinicznych pod kątem wystąpienia ADE.
https://blogs.sciencemag.org/pipeline/archives/2021/02/12/antibody-dependent-enhancement-and-the-coronavirus-vaccines
➡ Z powyższych powodów nie oczekuje się, że ADE będzie problemem w przypadku zakażeń SARS-CoV-2 lub szczepień.
✔ Ryzyko zapalenia mięśnia sercowego – tak, takie ryzyko istnieje. Stan ten dotyka przede wszystkim młodych mężczyzn po upływie 1-5 dni po otrzymaniu drugiej dawki szczepionki mRNA. Jednak – ten niepożądany efekt występuje niezwykle rzadko, większość przypadków jest łagodna, a osoby często wracają do zdrowia samodzielnie lub przy minimalnym leczeniu. Ponadto wiemy, że zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie osierdzia są znacznie częstsze w przebiegu Covid-19. Na dzień 1 lipca w USA odnotowano 1000 przypadków na ponad 156 mln w pełni zaszczepionych.
https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2781600
https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2781601
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=USA

🔴 Najnowsze badania naukowe potwierdzają, że po kilku minutach noszenia maseczki stężenie CO2 we wdychanym powietrzu 10-krotnie przewyższa dopuszczalne normy dla pomieszczeń zamkniętych.

✔ Chociaż w przypadku rutynowo stosowanych masek na twarz odnotowuje się wzrost stężenia CO2, jego poziom nadal mieści się w granicach określonych przez National Institute for Occupational Safety and Health w przypadku krótkotrwałego stosowania. Dlatego nie powinno być problemu z ich regularnym codziennym stosowaniem. https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12879-021-06056-0
✔ Dla stężenia CO2 normy europejskie, amerykańskie (ASHRAE) i te wprowadzone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) wskazują na wartość 1000 ppm (0,1%) jako graniczną w pomieszczeniu, w którym ciągle przebywają ludzie. Z kolei najwyższe dopuszczalne stężenie tego gazu wynosi ok. 5000 ppm (0,5%). https://www.muratorplus.pl/technika/wentylacja-klimatyzacja/precyzyjny-pomiar-dwutlenku-wegla-w-pomieszczeniach-aa-LR9s-ctfe-p5uX.html
✔ Badano trzy rodzaje masek; chirurgiczną, materiałową i KN95 w zamkniętym pomieszczeniu. W przypadku tych trzech typów masek wykryte w ich przestrzeni stężenia dwutlenku węgla wahały się od 2150±192 do 2875±323 ppm. Według literatury te stężenia nie mają wpływu toksycznego.https://aaqr.org/articles/aaqr-20-07-covid-0403
✔ Czy maski powodują obniżenie poziomu tlenu? Absolutnie nie. Lekarze w szpitalu przez cały dzień noszą maski. Maski są przeznaczone do oddychania i nie ma dowodów na to, że w ich przestrzeni występuje niski poziom tlenu. Istnieją jednak dowody na to, że długotrwałe stosowanie masek N-95 u pacjentów z istniejącą wcześniej chorobą płuc może powodować pewien wzrost CO2 w organizmie. Osoby z istniejącymi wcześniej problemami z płucami powinny omówić sprawę noszenia masek ze swoimi lekarzami. https://www.lung.org/blog/covid-masks
✔ Noszenie masek nie powoduje hiperkapnii (stan wynikający ze zbyt dużej ilości dwutlenku węgla we krwi. Łagodne objawy obejmują zawroty głowy, senność, zmęczenie, ból głowy, duszność i dezorientację).
https://www.atsjournals.org/doi/pdf/10.1513/AnnalsATS.202007-812RL
https://healthfeedback.org/claimreview/wearing-face-masks-does-not-cause-hypercapnia-or-affect-the-immune-system/
✔ Mój wniosek; niestety nie wiem, na jaką pracę powołują się Autorzy ulotki, ale jest bardzo mało prawdopodobne, że noszenie maski na twarzy spowoduje hiperkapnię.

🔴 Dzieci bardzo rzadko chorują na Covid-19, dlatego w minimalnym stopniu przenoszą wirusa SARS-CoV-2. Pomysł szczepienia dzieci na tę chorobę jest naruszeniem norm bezpieczeństwa i upadkiem zdrowego rozsądku.

✔ Dzieci chorują rzadko, jednak ryzyko to jednak nadal istnieje. Od 1 marca 2020 do 30 kwietnia 2021 do Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) w USA zgłoszono około 1,5 miliona przypadków Covid-19 u osób w wieku od 11 do 17 lat. Według Amerykańskiej Akademii Pediatrii i Stowarzyszenia Szpitali Dziecięcych w USA, dzieci stanowią około 13 proc. wszystkich przypadków Covid-19. Nawet jeśli infekcja przebiega w sposób bezobjawowy to ryzyko późniejszych powikłań także jest realne (PIMS).
✔ Wyższe ryzyko cięższego przechodzenia zakażenia koronawirusem wiąże się z obecnością u dzieci takich chorób, jak otyłość, cukrzyca, astma czy mukowiscydoza. Mali pacjenci z wrodzoną chorobą serca, chorobami genetycznymi, schorzeniami wpływającymi na układ nerwowy lub metabolizm również mogą być bardziej narażeni. W związku z tym, przy występowaniu takich schorzeń dzieci muszą zostać zaszczepione tak szybko jak to możliwe, ponieważ w przypadku zakażenia są one bardziej narażone na ciężki przebieg Covid-19.
✔ Oto doniesienia wskazujące na wzrost zachorowań wśród dzieci w związku z wariantem Delta:
https://amp.theguardian.com/society/2021/jun/25/ae-units-in-uk-report-rapid-rise-in-childrens-infections?fbclid=IwAR02DXH7hocGa3pZ3vY0xucbOasTurUWOB5JiIMM5l4h4lyB-enJqtXn3gI
https://amp.theguardian.com/education/2021/jun/29/one-in-20-children-missed-school-in-england-due-to-covid-as-cases-rise-66?fbclid=IwAR0rssZLweGsFjX5ULt7_wpy9UYTFP2p2DRp6o3YKXGTpsxeZDQ1LtDFPcM
✔ Dzieci w wieku powyżej 10 lat mogą przenosić wirusa tak skutecznie jak dorośli, a nawet jeszcze efektywniej, a zatem ich szczepienie jest ważnym elementem budowania odporności grupowej i przerwania łańcucha transmisji wirusa. Dwa nowe badania, choć z różnych części świata, doprowadziły do tego samego wniosku: małe dzieci nie tylko skutecznie przenoszą SARS-CoV-2, ale mogą być również głównymi czynnikami wywołującymi pandemię. Wykazano, że szczepionki skutecznie zapobiegają także wydalaniu wirusa przez osoby zaszczepione, które się z nim zetknęły. Dowody? Szczepionka Pfizer [to ona jest dedykowana dla tej grupy wiekowej] – wg różnych badań jej skuteczność w ograniczaniu transmisji wariantu Alfa wynosi od 75-100% (niestety wobec Delty jej skuteczność jest dużo niższa na poziomie nawet 33%). Fakt, że dzieci w wieku 12-15 mogą transmitować wirusa jak dorośli oraz to, że dzieci ogólnie stanowią 27% światowej populacji przemawia za tym, że nie można ich wyłączyć z odporności zbiorowej, którą mają zapewnić szczepienia. https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2768952?utm_source=undefined&utm_campaign=content-shareicons&utm_content=article_engagement&utm_medium=social&utm_term=073020#.XyNyImjnx-k.email, https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.16.20127357v1?rss=1
✔ A oto rekomendacje szczepionek dla dzieci wydane przez EMA, WHO i CDC:

  1. Szczepionka dla dzieci 12-15 lat została zaaprobowana przez Europejską Agencję Leków https://www.ema.europa.eu/en/news/first-covid-19-vaccine-approved-children-aged-12-15-eu
  2. 22 czerwca 2021 Strategiczna Grupa Doradcza Ekspertów WHO (SAGE) stwierdziła, że szczepionka Pfizera jest odpowiednia do stosowania przez osoby w wieku 12 lat i starsze https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/advice
  3. CDC zaleca, aby wszyscy, którzy ukończyli 12 lat, zaszczepili się przeciwko COVID-19, aby chronić siebie i innych. Rozpowszechnione szczepienia są kluczowym narzędziem w powstrzymaniu pandemii. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7020e1.htm?s_cid=mm7020e1_w

🔴 Udział w eksperymencie medycznym wymaga świadomej zgody uczestnika eksperymentu po wnikliwej analizie bilansu ryzyka wobec możliwych korzyści.

✔ Temat ten był już omawiany tyle razy, iż dziwię się ponownemu użyciu tego argumentu. Proszę Autorów ulotki o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w eksperymencie medycznym/badaniach klinicznych i skonfrontowanie tego z aktualną sytuacją. https://clinicaltrials.gov/ct2/about-studies/learn . Może tylko dla Państwa krótkie wyjaśnienie [trochę na odwrót] – gdybyśmy brali udział w eksperymencie medycznym/badaniach klinicznych to przede wszystkim każdy z nas musiałby oficjalnie przystąpić do takich badań, podpisać świadomą zgodę i otrzymać ubezpieczenie. Czy tak się dzieje? Nie, bo to nie jest eksperyment medyczny.

🟢 Podsumowanie:

✔ Autorzy ulotki stosują sformułowanie ‘tzw. szczepionka’. Dlaczego? Przecież to oczywiste, że jest to pełnoprawna szczepionka zgodnie z definicją, którą dokładnie opisałam tu https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=127290702875641&id=102990628638982
✔ Ulotka jest mieszaniną prawd, półprawd, nieścisłości, nieprawdy – przeciętny adresat ulotki nie będzie w stanie tego rozdzielić. Ale należy się zaufanie, prawda? Autorami są utytułowani lekarze i naukowcy, którzy nie zamierzają się szczepić i od tego odwodzą.
✔ Jedynym celem tej ulotki, w oparciu o autorytet Autorów, nie jest przekazanie prawdy, tylko wzbudzenie strachu przed szczepieniem.

Tekst: prof. Szuster-Ciesielska