Skuteczność masek chirurgicznych i bawełnianych w blokowaniu SARS CoV2 – koreańskie badanie z Seulu

Skuteczność masek chirurgicznych i bawełnianych w blokowaniu SARS CoV2 – koreańskie badanie z Seulu

8 kwietnia, 2020 0 przez Łukasz Durajski

Celem badania było: ocena skuteczności masek chirurgicznych i bawełnianych w filtrowaniu SARS – CoV-2.

Badanie zostało wykonane przez naukowców z Korei Południowej, ze szpitalu w Seulu. Badacze ze szpitala Asan Medical Center i University of Ulsan College of Medicine w Seulu zaprosili 4 pacjentów chorych na COVID-19 do udziału w eksperymencie.

Porównano:

  • jednorazowe maski chirurgiczne (180 mm × 90 mm, 3 warstwy [powierzchnia wewnętrzna zmieszana z polipropylenem i polietylenem, filtr polipropylenowy i polipropylenowa powierzchnia zewnętrzna], plisowane, pakowane luzem w karton;
  • KM Dental Mask wielokrotnego użytku 100 % bawełnianych masek (160 mm × 135 mm, 2 warstwy, pakowane osobno w plastik; Seoulsa).

Metoda

Płytki Petriego (90 mm x 15 mm) zawierająca 1 ml wirusowego podłoża transportowego, umieszczona około 20 cm od ust pacjentów.


Poinstruowano pacjentów, aby kaszlnęli 5 razy na płytkę Petriego, w różnych wariantach:

  • bez maski,
  • maska chirurgiczna,
  • maska bawełniana
  • ponownie bez maski.

Dla każdego z 5 epizodów kaszlu zastosowano oddzielną płytkę Petriego. Powierzchnie maski wymazano aseptycznymi wacikami Dacron w następującej kolejności: zewnętrzna powierzchnia maski chirurgicznej, wewnętrzna powierzchnia maski chirurgicznej, zewnętrzna powierzchnia bawełnianej maski i wewnętrzna powierzchnia bawełnianej maski.

Ani maski chirurgiczne, ani bawełniane nie filtrowały skutecznie SARS – CoV-2 podczas kaszlu przez zakażonych pacjentów.

Wcześniejsze dowody, że maski chirurgiczne skutecznie filtrowały wirusa grypy, informowały o zaleceniach, aby pacjenci z potwierdzonym lub podejrzewanym COVID-19 powinni nosić maski na twarz, aby zapobiec przeniesieniu. Jednak wielkość i stężenie SARS – CoV-2 w aerozolach wytwarzanych podczas kaszlu nie są znane. Oberg i Brousseau wykazali, że maski chirurgiczne nie wykazywały wystarczającej wydajności filtra w stosunku do aerozoli o średnicy 0,9, 2,0 i 3,1 μm. Lee i współpracownicy wykazali, że cząstki od 0,04 do 0,2 μm mogą przenikać przez maski chirurgiczne. Rozmiar cząstki SARS – CoV od wybuchu 2002–2004 oszacowano na 0,08–0,14 μm; zakładając, że SARS-CoV-2 ma podobny rozmiar, jest mało prawdopodobne, aby maski chirurgiczne skutecznie filtrowały tego wirusa.

Warto zauważyć, że koreańscy naukowcy odkryli większe zanieczyszczenie na powierzchni zewnętrznej niż wewnętrznej powierzchni maski.

Chociaż możliwe jest, że cząsteczki wirusa mogą przechodzić z wewnętrznej na zewnętrzną powierzchnię z powodu fizycznego nacisku wymazu, pobrano zewnętrzną powierzchnię przed wewnętrzną powierzchnią. Jest mało prawdopodobne, aby konsekwentne wykrycie wirusa na zewnętrznej powierzchni maski było spowodowane błędem eksperymentalnym lub artefaktem. Właściwości aerodynamiczne maski mogą wyjaśnić to odkrycie. Turbulentny strumień spowodowany wyciekiem powietrza wokół krawędzi maski może zanieczyścić zewnętrzną powierzchnię. Alternatywnie małe aerozole SARS – CoV-2 wytwarzane podczas kaszlu o dużej prędkości mogą przenikać przez maski. Jednak ta hipoteza może być aktualna tylko wtedy, gdy pacjenci kaszlący nie wydychają żadnych dużych cząstek, które, jak można się spodziewać, osadzą się na wewnętrznej powierzchni pomimo dużej prędkości.

Obserwacje te potwierdzają znaczenie higieny rąk po dotknięciu zewnętrznej powierzchni masek.

Eksperyment ten nie obejmował masek N95 i nie odzwierciedla faktycznego przenoszenia infekcji u pacjentów z COVID-19 noszących różne rodzaje masek. Nie wiemy, czy maski skracają odległość kropel podczas kaszlu. Konieczne są dalsze badania w celu ustalenia, czy maski na twarz zmniejszają przenoszenie wirusa od osób bezobjawowych lub podejrzanych o COVID-19, którzy nie kaszlą.

Podsumowując, zarówno maski chirurgiczne, jak i bawełniane wydają się nieskuteczne w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2 z kaszlu pacjentów z COVID-19 do środowiska i zewnętrznej powierzchni maski.

Bibliografia:

  1. https://annals.org/aim/fullarticle/2764367/effectiveness-surgical-cotton-masks-blocking-sars-cov-2-controlled-comparison