5 marca, 2019 0 przez Łukasz Durajski

Szczepionka MMR (odra, świnka, różyczka) zmniejsza ryzyko wystąpienia autyzmu!!!

 

 

Nowość?!

Badania duńskie pokazują, że szczepionka MMR nie tylko nie powoduje autyzmu, ale i jak się okazało zmniejsza ryzyko wystąpienia autyzmu.

Przebadano 657 461 dzieci. U 6517 z nich zdiagnozowano autyzm. Badanie obejmowało dzieci urodzone od 1990 do 2010 roku. 95 proc. z nich otrzymało szczepionkę MMR.

Wyniki badan opublikowano w czasopiśmie naukowym “Annals of Internal Medicine”

U dzieci, którym podano szczepionkę MMR, ryzyko rozwinięcia się autyzmu było o 7 proc. mniejsze niż u dzieci, które nie zostały zaszczepione.

 

 

 

https://annals.org/aim/fullarticle/2727726/measles-mumps-rubella-vaccination-autism-nationwide-cohort-study