Fluenz tetra – szczepionka przeciwko grypie do nosa

Fluenz tetra – szczepionka przeciwko grypie do nosa

21 września, 2019 0 przez Łukasz Durajski

Nowością w tym roku jest donosowa szczepionka przeciwko grypie. pojawiło się oczywiście wiele pytań.

Jest to żywa (atenuowana) szczepionka w formie zawiesiny podawanej do nosa.

Szczepionka zawierać śladowe ilości białka jaja kurzego.

Może być stosowana u pacjentów w wieku 2 – 18 lat.

Dzieci i młodzież od 24 miesięcy:

 • 0,2 ml (podawane po 0,1 ml do każdego nozdrza).
 • dzieciom, które nie były uprzednio szczepione przeciw grypie sezonowej, należy podać drugą dawkę w odstępie co najmniej 4 tygodni.

Pacjent może oddychać normalnie, podczas podawania szczepionki – nie ma potrzeby aktywnego wdychania lub wciągania do nosa.

Przeciwwskazania do podawania szczepionki

 • nadwrażliwość na żelatynę lub gentamycynę
 • ciężka reakcja alergiczna (anafilaksja) na jaja lub białka jaja kurzego
 • dzieci i młodzież z klinicznymi niedoborami odporności spowodowanymi chorobami, takimi jak:
  • ostre i przewlekłe białaczki;
  • chłoniak;
  • objawowe zakażenie HIV;
  • niedobory odporności komórkowej lub leczeniem dużymi dawkami kortykosteroidów.
 • dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat leczone salicylanami, ze względu na związek zespołu Reye’a z salicylanami i infekcją grypy wywołaną wirusem typu dzikiego.

Fluenz Tetra nie jest przeciwwskazany do stosowania u osób z bezobjawowym zakażeniem HIV ani u osób otrzymujących miejscowo/wziewnie kortykosteroidy lub ogólnoustrojowo kortykosteroidy w małych dawkach ani u otrzymujących kortykosteroidy jako leczenie substytucyjne, np. w niewydolności nadnerczy.

Szczepionka zawieraja atenuowane żywe wirusy i istnieje możliwość przeniesienia wirusa na osoby z obniżoną odpornością.

Łączenie z innymi lekami

Nie wolno podawać z salicylanami. Nie stosować również salicylanów przez 4 tygodnie do szczepienia.

Można łączyć ze szczepionkami przeciwko:

 • odrze, śwince, różyczce,
 • ospie wietrznej,
 • podawanej doustnie szczepionce przeciw wirusowi polio.

Nie badano szczepionki w połączeniu ze szczepionkami inaktywowanymi.

Nie zaleca się przyjmowania szczepionki podczas karmienia piersią.

Nie ma przeciwwskazań do szczepienia kobiet w ciąży.

NOPy

 • obrzęk twarzy, pokrzywka i bardzo rzadko reakcje anafilaktyczne (≥1/1 000 do <1/100)
 • zmniejszone łaknienie (≥1/10)
 • ból głowy (≥1/10)
 • przekrwienie błony śluzowej nosa/wyciek wodnisty z nosa (≥1/10)
 • wysypka (≥1/1 000 do <1/100)
 • ból mięśni (≥1/100 do <1/10)
 • złe samopoczucie (≥1/10)
 • gorączka (≥1/100 do <1/10)

Q&A

Czy rodzice mogą sami podawać szczepionkę?

Nie. Każda szczepionka powinna być podawana przez wykwalifikowany personel, pod opieką medyczną ze względu na możliwość wystąpienia reakcji anafilaktycznej.

Tekst zawiera cytaty z Charakterystyki Produktu Leczniczego Fluenz Tetra.