Psychiatra, psycholog, czy psychoterapeuta?

Psychiatra, psycholog, czy psychoterapeuta?

1 października, 2019 0 przez Łukasz Durajski

Psyche w języku starogreckim oznacza duszę. Nazwy zawodów zaczynające się na to słowo najczęściej oznaczają osoby zajmujące się psychiką człowieka. Obecnie mamy szereg instytucji, które mogą nam pomoc w problemach, czy zaburzeniach psychicznych, ale czy zawsze wiemy kiedy do kogo się udać? Wyjaśnijmy więc.

Psycholog

Psycholog – to osoba, która ukończyła studia na kierunku PSYCHOLOGIA. Są to jednolite studia nadające tytuł magistra, trwające 5 lat. Uczelni oferujących ten kierunek jest w Polsce naprawdę sporo, najczęściej są to studia na wydziałach psychologicznych i humanistycznych. Psycholog po studiach może pracować w szpitalu – jako psycholog kliniczny, w zakładach pracy – jako psycholog czy współpracować ze sportowcami – jako psycholog sportu. A to tylko niektóre z możliwości. Ukończenie studiów samo w sobie już nadaje uprawnienia do pracy w zawodzie, jednak po studiach można ukończyć dodatkowo różne kursy i specjalizacje, nadające dodatkowe uprawnienia.

Psycholog kliniczny często pomaga w postawieniu diagnozy np. zespołów otępiennych, posługując się odpowiednimi testami diagnostycznymi. Ponadto psycholog może wystawiać różne orzeczenia oraz opinie do sądu.

Psychoterapeuta

Psychoterapeuta – najczęściej jest to właśnie psycholog, który dodatkowo ukończył 4-letnie studia psychoterapii. Ponadto, oprócz psychologów, takie studia mogą ukończyć osoby z dyplomem lekarza, pielęgniarstwa, psychologii, pedagogiki i resocjalizacji. Psychoterapeuta pomaga pacjentom z zaburzeniami i chorobami psychiatrycznymi, np. depresją, anoreksją czy bulimią, a także z zaburzeniami osobowości. Wiele badań potwierdziło skuteczność psychoterapii w ww. problemach (zwłaszcza w skojarzeniu z farmakoterapią). Psychoterapeuci działają w różnych nurtach: poznawczo-behawioralnym, psychodynamicznym, systemowym, które to różnią się w sposobach pracy z pacjentem. Najczęściej nie wystarcza jedno spotkanie z psychoterapeutą – pacjenci umawiają się na cykl spotkań, który może trwać kilka tygodni, lub nawet kilka lat. Na spotkaniach najczęściej omawiane są problemy, stosowane odpowiednie techniki (np. wyobrażeniowe), psychoterapeuta może zlecać zadania domowe, a ogromną rolę odgrywa więź łącząca pacjenta z psychoterapeutą. Dlatego też niezmiernie ważne jest wzajemne zaufanie i znalezienie dla siebie odpowiedniego psychoterapeuty, którego nie będziemy się wstydzić i obawiać.

Ważne! Do psycholog i psychoterapeuty potrzebne jest skierowanie, najlepiej od lekarza psychiatry. Spotkania z psychoterapeuta mogą być refundowane przez NFZ.

Ważne! Ani psycholog, ani psychoterapeuta nie mogą przepisywać leków.

Psychiatra

Psychiatra – to zawsze jest LEKARZ, który po ukończeniu studiów i 13-miesięcznego stażu podyplomowego rozpoczął lub ukończył (wtedy nazywany jest lekarzem SPECJALISTĄ) specjalizację z zakresu psychiatrii. Pracują oni w szpitalach psychiatrycznych, czy w poradniach zdrowia psychicznego. Przepisują odpowiednie leki, kierują do psychologą lub psychoterapeuty, konsultują pacjentów na innych oddziałach. Zajmują się pacjentami z zaburzeniami i chorobami psychiatrycznymi, opiniują do sądu.

Leki psychiatryczne może zlecać każdy lekarz – w tym lekarz rodzinny, ale to lekarz psychiatra umie odpowiednio zdiagnozować chorobę, aby wśród szerokiej gamy leków wybrać te o odpowiednim profilu i działaniu.

Ważne! Do psychiatry nie trzeba skierowania.

Mam nadzieję, że trochę zostały rozjaśnione różnice między psychologiem, psychoterapeutą i psychiatrą. Ważne jest, żeby wiedzieć do kogo się udać w razie problemów, lub do kogo skierować najbliższą osobę u której zauważymy niepokojące objawy.

Autor: @lekarz_na_warzywach